NCS Nguyễn Thị Yến bảo vệ Luận án Tiến sỹ (03/11/2022)

Vào hồi 16h00 ngày 03.11.2022, NCS Nguyễn Thị Yến – chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế) đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ.

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Yến – Mã NCS: NCS38.010TKT

Quyết định thành lập Hội đồng: 484/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/09/2022

Đề tài luận án: “Hiện tượng bất thường kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Người hướng dẫn:

1. TS. Hoàng Đức Mạnh (ĐH Kinh tế Quốc dân)

2. TS. Lê Đức Khánh (Công ty CP Chứng khoán Dầu khí)

  • Chủ tịch: GS.TS. Trần Thọ Đạt (ĐH Kinh tế Quốc dân)
  • Phản biện 1: GS.TSKH. Nguyễn Khắc Minh (ĐH Thăng Long)
  • Phản biện 2: TS. Trần Tất Thành (ĐH Kinh tế Quốc dân)
  • Phản biện 3: PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương (Học viện Ngân hàng)
  • Ủy viên Thư ký: TS. Nguyễn Mạnh Thế (ĐH. Kinh tế Quốc dân)
  • Ủy viên HĐ: TS. Phùng Duy Quang (ĐH Ngoại Thương)
  • Ủy viên HĐ: PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình (ĐH Hà Nội )

Một số hình ảnh