Ngành Toán kinh tế – Chuẩn đầu ra và Cơ hội việc làm

Ngành TOÁN KINH TẾ

MATHEMATICAL ECONOMICS MAJOR

MÃ NGÀNH: 7310108        

Facebook: MFE.EDU.VN

Hotline: 0985 788 708

GIỚI THIỆU CHUNG

Đào tạo cử nhân trong lĩnh vực Kinh tế – Tài chính – Kinh doanh, có năng lực và kỹ năng chuyên sâu về quản trị rủi ro, phân tích và dự báo về tài chính, thị trường, đánh giá chính sách, dự báo kinh tế xã hội. Cử nhân Toán Kinh tế được cung cấp các công cụ phân tích định lượng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu phân tích dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định trong thời đại thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngành Toán kinh tế được thành lập từ năm 2012, trên cơ sở hai chuyên ngành là Toán kinh tế (đào tạo từ năm 1968) và Toán tài chính (đào tạo từ năm 2002), với hàng nghìn cử nhân đã tốt nghiệp, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo đại học, viện nghiên cứu…

 

CHUẨN ĐẦU RA

Về kiến thức:

Cử nhân ngành Toán ứng dụng trong kinh tế có đủ kiến thức toán học, kinh tế và quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu:

 • Mô hình hóa, phân tích, dự báo trong việc xây dựng chính sách;
 • Lựa chọn quyết định quản lý, điều hành có căn cứ khoa học dựa trên việc kết hợp phân tích định tính và phân tích định lượng
 • Sử dụng các phương pháp, công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, cập nhật.

Về kỹ năng:

 • Biết vận dụng hệ thống các kiến thức được trang bị để tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp dữ liệu, lập và trình bày các báo cáo theo các yêu cầu của công tác quản lý;
 • Có các kỹ năng mô hình hóa và phân tích các vấn đề kinh tế – xã hội; sử dụng tốt các kỹ thuật phân tích dữ liệu, dự báo với sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng: R, Python, Eviews, SPSS, Stata, Matlab, MetaStock,….;
 • Có kỹ thuật lập trình, mô phỏng ngẫu nhiên đáp ứng yêu cầu nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng.

Về thái độ:

 • Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Chấp hành đúng pháp luật Nhà nước;
 • Cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

Trình độ ngoại ngữ và tin học:

 • Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học theo công bố chung của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đối với khối không chuyên ngoại ngữ, tin học.
 • Có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình và khai thác tốt các phần mềm phục vụ nghiên cứu và ứng dụng.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân Toán Kinh tế có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và tư vấn về Thị trường, Doanh nghiệp, Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Cơ quan nhà nước, Trường đại học:

 • Chuyên viên nghiên cứu phân tích thị trường: phân tích, đánh giá, dự báo nhu cầu thị trường – thị hiếu người tiêu dùng, giúp hỗ trợ ra quyết định sản xuất kinh doanh;
 • Chuyên viên phân tích tài chính: phân tích, đánh giá, dự báo thị trường chứng khoán, vị thế tài chính các công ty, các công cụ đầu tư khác, giúp tư vấn ra quyết định về đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
 • Chuyên viên phân tích rủi ro: phân tích, đánh giá, dự báo rủi ro, tư vấn quản trị rủi ro tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng, tư vấn xây dựng danh mục đầu tư và môi giới chứng khoán;
 • Chuyên viên phân tích chính sách kinh tế và dự báo: phân tích, đánh giá tác động của các chính sách kinh tế và dự báo kinh tế, hỗ trợ ra quyết định chính sách từ phía nhà nước và tư vấn doanh nghiệp trong việc thích ứng với chính sách mới;
 • Giảng viên tại các trường đại học; chuyên viên tại các Bộ – Ngành tại đơn vị phân tích định lượng trong kinh tế – kinh doanh.