Nội dung cuộc họp Khoa ngày 22/8/2016

Thời gian: 16h20 ngày Thứ Hai 22 / 8 / 2016

Địa điểm: Văn phòng khoa.

Thành phần: T.Dong, T.Thứ, C.Minh, T.Phi, T.Hòa, C.Lan

Thế, Hoàng, Tuyến, Trang TTC, Mạnh, Tú, Trang TKT, Đức, Hưng, Ngân, Quyên, Thảo, Lê Anh, Trung, Hoàn, Thành, Lâm, Phương, Hải, Nhật, Ngọc, Nghĩa, Tâm, Thắng, Thắm, Quý

 

Trưởng khoa Nguyễn Thị Minh

1.1. Nội dung làm việc với ĐH Kinh tế  TPHCM

– Nhận đinh: TỪ năm sau ĐH KTTPHCM không dùng giáo trình trong nước: chuyển sang giáo trình nước ngoài

– Chủ động: Các khoa, bộ môn khác tự giảng dạy, giảm nhiều thời lượng của khoa Toán

1.2. 

1.3. Về việc tổ chức Hội khoa:

– Các nhóm chủ động

– Hoàn thành bài viết đúng hạn cho Tạp chí số của Khoa

+ T.Hòa, Trung + Ngọc, Thành, Thầy Thứ, Tuyến, Ngân, T.Dong

+ Chiều Thứ Sáu gặp mặt để chia sẻ trao đổi về bài báo

1.4. Bộ đề cương Tiếng Anh, hạn 25/8

– Bản mềm đề cương

– Bản cứng các biên bản họp

1.5. Bộ slide bài giảng

1.6. Giáo trình: đã gia hạn nhiều lần, phải chốt lại

1.7. Đề xuất giảng dạy bằng tiếng Anh:

– Chế độ thanh toán: gấp đôi

– Đăng ký với phòng QLĐT

– Thầy Đức: Có khả năng đáp ứng không đã. Khi có đủ sinh viên đăng ký sẽ mở lớp

1.8. Hợp tác với công ty SAS: Khóa học miễn phí cho sinh viên

– Mở lớp SAS cài cho sinh viên

– Hợp tác trung tâm của thầy Cường: khoa làm đầu mối để tuyển sinh khóa học tiền cao học cho du học sinh

1.9. Nghiên cứu khoa học

– Năm nay đã thực hiện quy chuẩn của các bộ môn và khoa

– Working paper của khoa, cần cập nhật và xem xét

– ĐH Kinh tế TP.HCM có ý định liên kết, tuy nhiên cần sự phát triển của chính khoa

1.10. Đón tiếp sinh viên K58: nhờ thầy Hoàn và thầy Thành

– Ý kiến: cần hỗ trợ cho thầy Thành, vì hiện đã quá nhiều việc.

 

2.Thầy Lê Anh Đức: về việc tuyển sinh K68

– Số sinh viên vào khoa: vượt 18%: tổng khoảng 130. Đề phòng chuyển đi. Quy mô đủ hai lớp.

– Thống kê điểm Toán xem sinh viên như thế nào để gửi thông tin

 

3. Thầy Nguyễn Quang Dong:

– Đào tạo và tuyển sinh: đã lấy 160 sinh viên, số đến nộp khoảng 130. 

– Điểm thấp hơn Thống kê

– Có kế hoạch đón tiếp sinh viên chu đáo, hướng dẫn cho sinh viên

– Việc nâng cao chất lượng của ĐH KT TP.HCM, chuyển đối giáo trình nước ngoài

– Nâng cao chất lượng đào tạo của chính khoa

– Dài hạn: 1917-1918: đánh giá kiểm định chương trình đào tạo: phải chuẩn bị việc đảm bảo chất lượng đào tạo

=> Về lâu dài cần có người đi học về chương trình kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục

– Nghiên cứu khoa học: working paper phải có thời hạn để ra một lần, có bài, duy trì.

– Đề tài cơ sở, biên soạn giáo trình: để đảm bảo thứ bậc giảng viên, bậc lương. 

– Chuẩn bị kỷ niệm khoa: phải khởi động các công việc cho tốt. Tuần sau đi các cơ sở tài trợ, làm việc với Ban liên lạc cựu sinh viên. 

– ISFA: đang làm thủ tục dự kiến kéo dài đến 2015, hầu hết sẽ do giảng viên VN giảng, liên thông cấp bằng Thạc sỹ của KTQD, trường có tham gia giảng dạy. 

 

4. Thầy Ngô Văn Thứ

– Quy củ đào tạo sinh viên: tình trạng sau khi sang tín chỉ có nhiều vấn đề

– Chuyên đề thực tập: tình trạng chép xảy ra, cần sâu sát hơn

– Cập nhật kiến thức từ trong bộ môn: mỗi sinh hoạt khoa học là có thể viết thành working paper.

– Duy trì workingpaper, tương đương bài đăng. Từ seminar chuyển thành workingpaper. Từ bài ở đây chuyển sang bài tạp chí có điểm.

– Kết hợp với các đơn vị ngoài trường để nâng cao tính thực tế. Có nhiều điều định ra nhưng vướng không làm được: BM TTC làm với NH Đầu tư nhưng vướng hợp đồng qua trưởng nên không thực hiện được. 

 

5. Thầy Tống Thành Trung

– Tình hình học tập của sinh viên và thi: các trường hợp thi hộ đang làm 

– GV trong khoa hỗ trợ trông thi. 

– Quyền lợi giảng viên trong việc tổ chức lớp riêng: chỉ dưới 10% so với tổng thu

 

Các ý kiến bổ sung

*Thầy Đức: – Giảng viên phải đi coi thi ít nhất 1 người / phòng

– Không chủ trương mở lớp riêng: nên chỉ tính theo lớp định mức. 

– Cần nắm vững quy chế thu chi nội bộ.

*Cô Minh: Coi thi là nhiệm vụ: các thầy cô hỗ trợ nhau

*T.Đức: việc tham gia quá trình tuyển sinh là không chú trọng. Trước tiên từ mình cần có kế hoạch, tâm huyết để lôi kéo sinh viên vào làm việc.

*T.Thành: Qua đợt tuyển sinh vừa rồi để giữ lại kinh nghiệm, có chiến lược tiếp cận sinh viên. Đúng đợt đi nghỉ. 

 

HỌP CÔNG ĐOÀN

Cô Phan Thị Minh

– Quỹ công đoàn: hiện đang thâm hụt.

–