Nội dung và kết luận buổi họp lãnh đạo Khoa ngày 20/3/2015

Thời gian: 14-16 h

Thành phần: LĐ Khoa, LĐ 3 bộ môn, đoàn thanh niên

Nội dung thông qua:

1. Chuẩn bị cho đợt tuyển sinh K57: 

1.1. Theo dõi các sự kiện có liên quan của Trường để chuẩn bị kế hoạch (chương trình tư vấn của Trường kết hợp báo Tuổi trẻ, các chương trình khác). Phụ trách: Cô Trang + Thầy Thành

1.2. Đăng kí pano trên web của Trường để link sang web Khoa. Phụ trách: Thầy Trung.

1.3. Tư vấn tuyển sinh trên mạng xã hội. Nhờ thầy Đức

1.4. Phát tờ quảng bá tới các trường (đã hoàn thành)

1.5. Thống nhất trao 1 học bổng trị giá học phí cho một học kì cho thí sinh nhập học đạt điểm cao nhất Khoa – đăng tin trên web Khoa.

2. Xemina Khoa học: Thống nhất lịch xê mi na dài hạn, ít nhất là cho một học kì. Phối hợp 3 bộ môn để có lịch chung. Điều phối chung về lịch: Thầy Mạnh. (Tuần sau chốt lịch)

3. Website Khoa: đã rà soát lần cuối. Phụ trách: thầy Hải + thầy Hoàn. (tuần sau chốt version cuối cùng)

4. Góp ý với bên Tiên tiến chất lượng cao về một số vấn đề. (Cô Minh)