Phân công Chuẩn bị Hội khoa 50 năm

Phân công chuẩn bị các công việc cho Hội khoa 50 năm.

Các thầy cô Chủ trì sẽ tiếp tục đề xuất các thầy cô tham gia, do đó danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật

Thứ tự

Nội dung công việc

Hoàn thành

Chủ trì

Hỗ trợ, tham gia

Tổ chức tọa đàm (27/10)

1

Nội dung tọa đàm

10/9

 T.Mạnh

T.Huy, T.Dong, C.Minh, T.Thế, C.Thắm

2

Liên hệ các doanh nghiệp

20/9

 T.Huy 

 C.Thắm

3

Nội dung / văn bản ký kết

20/10

 C.Thắm

 T.Mạnh

4

Dự trù hoạt động + kinh phí

20/10

 C.Thắm

 

Kỉ niệm 10 năm  ISFA

1

Báo cáo 10 năm đào tạo

25/10

 T. Dong 

 C.Thắm

2

Danh sách khách mời ISFA

10/9

 T. Dong

 

LỄ HỘI KỈ NIỆM 50 NĂM (28/10)

1. Thư mời

Danh sách khách mời

10/9

 T.Dong,

 T.Thứ, T.Thế

Thiết kế thư mời (trong/ ngoài trường)

10/9

 T.Hải 

 T.Thành

In thư mời, gửi khách ngoài trường, cựu sv

15/9

 P. Minh

 C.Lan

Gửi khách trong trường

15/10

 P. Minh 

 C.Lan + 

Gọi điện nhắc lại khách mời ngoài trường

15/10 

 P. Minh 

 C.Lan + 

2. Kỷ yếu

Biên soạn kỷ yếu

30/9

 T. Thứ

 

Đọc lại kỷ yếu

15/10

 T. Dong 

 C.Phương

3. Clip trình chiếu

Biên tập nội dung clip

30/9

 T.Hải

Ngọc, Dương,  Phương

Làm clip trình chiếu

25/10

 T.Hoàn

  T.Hải

4. Văn nghệ

Văn nghệ sinh viên

20/10

 Trung TTC

 

Văn nghệ cựu SV

20/10

 T. Dong

 

Văn nghệ giáo viên 

20/10

 C. Lan

 Toàn thể GV CB trong khoa

5. Hậu cần

Thủ tục giấy tờ với trường

15/9

  C.N.Minh 

 P. Minh

Xin + kiểm tra hội trường, âm thanh

25/10

 T. Hoàng

 C.Lan + 

Quà tri ân + quà tặng +huy hiệu

20/10

 T.Trung

,C.Liên + 

Áo đồng phục 50 năm

20/10

 T.Trung TTC

 

Tiệc mặn

25/10

 C.Ngọc

 P. Minh + C.Quyên

6. Thông tin web

Thông tin về lễ hội

 

 T. Hải

 T.Hoàn

Thông tin về chương trình Lyon

 

 C.Thắm

Thông tin về chương trình Actuary

 

 C.Thắm

Đưa thông tin lên web trường

20/10

 

7. Kịch bản

Kịch bản dự thảo

30/9

 C.N.Minh

 + 

Kịch bản hoàn thiện

20/10

 C.N.Minh

 +

8. Lễ tân

Phân công người đưa đón (trước/sau) lễ các thầy cô có tuổi

25/10 

 T. Thứ

 + T.Long, T. Hoàn, T.Trung, T.Trung TTC, T.Huy, C.Vân

Điều động tham gia lễ tân (cụ thể công việc sẽ có trong kịch bản)

24/10

 T.Thứ

 C.Trang TKT, C.Trang TTC