Phân công tổ chức 20-11

(Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 15:29)

THÔNG BÁO

(Về việc phân công nhiệm vụ ngày 20/11/2012)

Để tổ chức ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2012 của Khoa Toán kinh tế và đi chúc mừng với các đơn vị trong trường thành công tốt đẹp, Ban Chủ nhiệm Khoa đề nghị các Thầy (Cô) trong Khoa tham gia các công việc và nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp khách tại văn phòng Khoa

1. PGS.TS Ngô Văn Thứ        – Trưởng khoa
2. TS.Trần Trọng Nguyên       – Trưởng bộ môn Toán tài chính
3. Phan Thị Minh
4. Nguyễn Phương Lan

2. Đi chúc các đơn vị

      a. Khu nhà số Bảy
1. TS.Nguyễn Mạnh Thế         – Phó trưởng khoa (Nhóm trưởng)
2. Th.s Lê Đức Hoàng            – Bộ môn Toán kinh tế
3. Th.s Trần Chung Thủy        – Phó bộ môn Toán tài chính
4. TS. Nguyễn Quỳnh Lan      – Trưởng bộ môn toán Cơ bản

b. Khu nhà số 6 + 6 B
1. TS.Nguyễn Thị Minh          – Trưởng bộ môn Toán kinh tế (Nhóm trưởng)
2. Th.s Bùi Quốc Hoàn           – Toán Cơ bản
3. Th.s Phạm Thị Nga            – Toán Tài chính

c. Khu nhà số 5 + Nhà số 10 + Nhà 14
1. Th.s Đặng Huy Ngân                    – Phó bộ môn Toán Cơ bản (Nhóm trưởng)
            2. Th.s Hoàng Thị Thanh Tâm        – Bộ môn Toán kinh tế
3. Th.s Phạm Hương Huyền            – Bộ môn Toán kinh tế

d. Tổ chuyên trách, Thư viện + Viện dân số + Viện công nghệ thông tin         
1. Th.s Bùi Dương Hải                       – Phó trưởng bộ môn TKT (Nhóm trưởng)
2. TS Nguyễn Huy Hoàng                  – Toán Cơ bản
3. Th.s Phùng Minh Đức                    – Toán Cơ bản

Đề nghị các Thẩy (Cô) có danh sách trên đúng 8 giờ có mặt tại văn phòng Khoa để nhận nhiệm vụ.

3. Đi thăm một số gia đình, Thầy, Cô  (Chiểu 19/11/2012)

1. PGS.TS Ngô Văn Thứ                    – Trưởng khoa
2. TS.Cao Xuân Hòa                           – Bí thư chi bộ
3. TS.Nguyễn Quỳnh Lan                   – Toán Cơ bản
4. TS.Nguyễn Thị Minh                      – Toán kinh tế
5. Th.s Phạm Ngọc Hưng                   – Toán kinh tế
Xin chân thành cảm ơn.

Hà nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

   Trưởng khoa