Phân công trông kiểm tra Kinh tế lượng (Thứ Bảy, Chủ Nhật 9 + 10/4)

Phân công giáo viên trông kiểm tra:

(Cập nhật: Sáng 8/4)

Chiều Thứ Bảy: Dương, Hoàng, Hưng, Trang, (Nhật) Tú + 6
CBCT đến lúc 1h30.

 

Sáng CN: Trang, Long, Tú, (Đức) Hưng, Liên, Huyền + 8 
+ Hoàng, Dương đầu giờ
CBCT đến lúc 7h15

 

Chiều CN: Long, Dương, Thành, Nga, Hưng, Hoàng, Trang + 8
CBCT đến lúc 1h15

 

Sáng T2: Tất cả các thầy cô không có giờ giảng: VPK: 8h00

Có: Trang