Quy định sử dụng các phòng của Khoa

QUY CHẾ SỬ DỤNG CÁC PHÒNG TẠI VĂN PHÒNG KHOA

Cửa

Phòng

Chức năng Giữ chìa khóa Ghi chú
1108

Sảnh chung

– Họp khoa

– Sinh hoạt, trao đổi chung

– Sinh hoạt nhóm

– Tiếp sinh viên

– Tiếp khách

– Nghỉ ngơi, thư giãn

 

– Trưởng – Phó trưởng khoa

– GS. Nguyễn Quang Dong

– Trợ lý – Văn thư

– Mỗi bộ môn có 1 chìa đặt tại VP Bộ môn, để GV sử dụng khi cần thiết, và phải trả lại khi sử dụng xong

– Trưởng BM quản lý chìa chung của Bộ môn

– GV không cầm chìa khóa sảnh về nhà

– Phải dọn tất cả các thứ đã đem đến, bày ra sau khi sử dụng. Tuyệt đối không để lại rác.

– Xếp cốc, điều khiển tivi và các vật dụng vào đúng vị trí sau khi sử dụng.

– Tưới cây do Văn thư đảm nhận

1117

Actuary

– Chương trình Actuary

– Sinh hoạt nhóm riêng có thể mượn khi không có hoạt động của chương trình Actuary

 

– Các thành viên chương trình

– Trợ lý – Văn thư

 

 

Sinh hoạt nhóm: mượn chìa khóa tại văn phòng
1116

Trung tâm

(Kho tạm)

– Hiện tại tạm thời làm kho, nhưng sẽ hạn chế đến tối đa

– Để bài thi lưu, chuyên đề tốt nghiệp các khóa ĐH, CH

– Ghế của khoa

– Một số đồ của khoa

– Đồ của Bộ môn chỉ để tạm thời, nhanh chóng chuyển đi

– Trợ lý – Văn thư

– GĐ, Phó GĐ Trung tâm

– Trưởng phó Bộ môn

– Đồ vật mang vào phòng PHẢI sắp xếp gọn gàng nhất có thể, cấm: xếp lung tung, tùy tiện, lấn chiếm diện tích phòng.

 

1109

Hành lang khu lãnh đạo

– Hành lang vào phòng họp và vào các phòng Trưởng – Phó trưởng khoa – Trưởng – Phó trưởng khoa

– Trợ lý – Văn thư

 
1112

Phòng họp

– Họp lãnh đạo, HĐ khoa học

– Sinh hoạt khoa học Bộ môn

– Bảo vệ chuyên đề

– Các lớp NCS, cao học chuyên ngành, đào tạo ngắn hạn của khoa

– Làm việc nhóm có sự đồng ý của lãnh đạo

– Tiếp khách, đối tác của lãnh đạo khoa

 

– Trưởng – Phó trưởng khoa

– Trợ lý – Văn thư

– T. Hải (chỉ sử dụng khi cấp bách)

 

– Không tiếp sinh viên

– Bộ môn/ nhóm khi sử dụng cần có kế hoạch/ thông báo trước trên web Khoa để không trùng lịch.

1106

Hành lang khu văn phòng

– Vào phòng Trợ lý – Văn thư

– Photocopy

– Vào BM Toán cơ bản

– Cửa sang BM TKT, TTC

– Trưởng – Phó trưởng khoa

– Trợ lý – Văn thư

– GV Bộ môn Toán cơ bản

– Sinh viên chỉ vào phòng Trợ lý – văn thư, không đi sang các phòng BM
1121

Trợ lý – VT

– Trợ lý – Văn thư

– Tiếp sinh viên

– Trợ lý + Văn thư  
1122

Bộ môn TCB

– Phòng làm việc của Bộ môn – GV Bộ môn TCB – Không tiếp sinh viên
1105

Bộ môn TKT

– Phòng làm việc của Bộ môn – GV Bộ môn TKT – Không tiếp sinh viên
1107

Bộ môn TTC

– Phòng làm việc của Bộ môn – GV Bộ môn TTC – Không tiếp sinh viên

Quy định này được Trưởng khoa duyệt ngày 29.11.2018, và có thể thay đổi khi cần thiết.