Sách Bộ môn Toán kinh tế biên soạn (2008)

Các sách do Bộ môn Toán kinh tế biên soạn
(Các lần tái bản có sự thay đổi về trình bày bìa)

  Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Tác giả: Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh
  alt Bài tập Xác suất và Thống kê toán
Tác giả: Nguyễn Cao Văn
alt Bài giảng Lý thuyết xác suất và Thống kê toán
Tác giả: Phạm Văn Chững, Trần Trọng Nguyên, Bùi Dương Hải
  alt Thống kê thực hành
Tác giả: Ngô Văn Thứ
  Giáo trình Kinh tế lượng
Tác giả: Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong
  alt Bài giảng Kinh tế lượng
Tác giả: Nguyễn Quang Dong
alt Kinh tế lượng chương trình nâng cao
Tác giả: Nguyễn Quang Dong
  alt Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của chương trình Eviews
Tác giả: Nguyễn Quang Dong
alt Giáo trình Mô hình toán kinh tế
Tác giả:
  alt Giáo trình Lý thuyết mô hình toán kinh tế
Tác giả: Hoàng Đình Tuấn
alt Bài giảng Mô hình toán ứng dụng