Sách Toán cao cấp (2010)

Các sách do Bộ môn Toán cơ bản biên soạn
(Các lần tái bản khác nhau trình bày bìa có sự khác nhau)

alt Toán cao cấp cho các nhà kinh tế
Tác giả: Lê Đình Thúy
  alt Bài tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế
Tác giả:
alt Hướng dẫn giải bài tập
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 1
Tác giả
  alt Hướng dẫn giải bài tập
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2
Tác giả