Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Toán cơ bản (24/8/2020)

Vào lúc 8h30 ngày 24/8/2020, Bộ môn Toán cơ bản sinh hoạt khoa học chuyên môn tại VP Bộ môn.

Chủ trì: TS Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng Bộ môn

Thành phần: Giảng viên BM Toán cơ bản

1. Ý kiến về ma trận đề trắc nghiệm:

– Môn Giải tích 1 (600 câu):  Nhất trí lấy hệ thống đề trắc nghiệm môn Toán cho các nhà KT (2019-2020); bổ sung mỗi chương 1 câu khó.

– Môn Giải tích 2 (400 câu): Tích phân bội khó, chương III tỷ lệ 5-5-1

– Môn Đại số CN & CNTT (400 câu): Nhất trí tỷ lệ 2-7 của chương 1,2, tỷ lệ 3-7 của chương 5,6

– Môn Toán rời rạc (400 câu): Thầy Trung trưởng nhóm

– Môn Toán cho các NKT (600 câu): Xác định nội dung giảng dạy rồi ra câu hỏi; xác định rõ trang bị gì? chọn VD hay trong mỗi ND rồi xây dựng câu hỏi.

2. Nội dung giảng dạy học phần Toán cho các nhà KT – K62:

– Cân nhắc các nội dung giữa chương trình mới và cũ.

– Đề cương cần bám sát sách GT

– Nội dung cần bao quát đầy đủ nội dung cần trang bị.

3.  Phân nhóm phụ trách:

– Đại số: Thầy Ngân nhóm trưởng

– Giải tích 1: Cô Huệ

– Giải tích 2: Thầy Đức

– Toán cho các nhà KT: Thầy Hoàn

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 ngày 24/8/2020