Sinh hoạt môn học – Thống nhất nội dung ôn đầu vào Cao học

Mời các Thầy cô 14h30 Thứ Sáu 30/1 sinh hoạt Môn học tại VPK.

15h30, Thứ Sáu, 30/1: Họp thống nhất nội dung ôn tập đầu vào Cao học. Kính mời: các thầy/cô đã ôn tập cho Cao học các năm và các thầy cô quan tâm.

Nội dung:

– Trao đổi về các môn học Kinh tế lượng sau 4 tuần học

– Trao đổi về môn Xác suất thống kê

– Trình bày môn Lý thuyết mô hình toán kinh tế – chuyên ngành

– V/v làm bài giảng E-learning môn Kinh tế lượng

– Các vấn đề khác còn chưa có kết luận trong cuộc họp lần trước.