Sơ kết Bộ môn và Tri ân PGS.TS. Nguyễn Cao Văn

Ngày 17/1/2014 Bộ môn Toán kinh tế họp sơ kết Học kỳ 3 năm học 2013.

Tại buổi họp, Bộ môn cũng tổ chức buổi Tri ân PGS.TS. Nguyễn Cao Văn chính thức hết tuổi công tác theo Quy định. Bộ môn bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến PGS. Nguyễn Cao Văn, đồng thời mong thầy dù hết tuổi công tác theo quy định của Nhà nước nhưng vẫn tiếp tục tham gia các công việc của Bộ môn, đặc biệt trong lĩnh vực hướng dẫn Nghiên cứu sinh và hướng dẫn Cao học.

Thầy Văn đã phát biểu về thời gian công tác tại Bộ môn hơn 40 năm, những tình cảm dành cho Khoa, Bộ môn và  kì vọng vào Bộ môn trong thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – Trưởng Bộ môn tặng hoa PGS.TS. Nguyễn Cao Văn

Thầy Văn phát biểu

Ảnh lưu niệm với Bộ môn Toán kinh tế