T/B: Ban Giám hiệu làm việc với Toàn khoa (Thứ Tư 25/9) – Chào K61 (Thứ Bảy 28/9)

Ban Giám hiệu, Trưởng phòng: Tổng hợp, Quản lý Đào tạo, Viện Sau đại học, Quản lý khoa học, Tài chính kế toán, Quản trị Thiết bị làm việc với toàn thể cán bộ viên chức Khoa Toán Kinh tế.

Thời gian: 15h30 Thứ Tư 25 / 9 / 2019

Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Yêu cầu tất cả các thầy cô tham gia, các thầy cô cho nghỉ các lớp giảng để buổi họp được đầy đủ.

 


 

Chương trình Chào K61

Thời gian: Tối Thứ Bảy 28 / 9 / 2019

Địa điểm: (Thông báo sau)

Mời tất cả các thầy cô tham gia để cổ vũ tinh thần các sinh viên K61