[TCB] TKB kỳ I năm học 2016 – 2017 (K54-57)

TKB kỳ I năm 2016 – 2017 bộ môn Toán cơ bản

Khóa 54 – 57

Thời gian học: từ ngày 01/08/2016 đến 27/11/2016

TT GV Lớp T.chỉ Thứ (Tiết) GĐ Ghi chú
1 T.Thắng TCCNKT2(116)_1 3 T2 (3-5) VTP505  
2 C. Quý TCCNKT2(116)_2 3 T4 (8-10) VTP604  
3 T. Long TCCNKT2(116)_3 3 T5 (1-3) VTP605  
4 T. Nghĩa TCCNKT2(116)_4 3 T6 (1-3) V308  
5 C. Quyên TCCNKT2(116)_5 3 T4 (3-5) G102  
           
6 C. Quyên Giải tích 2(116)_1 3 T2 (6-8) VTP403  
7 T. Đức Giải tích 2(116)_2 3 T6 (3-5) VTP405  
8 T. Trung Toán RR(116)_1 3 T5 (1-3) V309  
9 T. Trung Toán RR(116)_2 3 T6 (8-10) VTP405  

Ghi chú:

GĐ VTP ở trường TC Công thương Hà Nội, 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

GĐ V ở TT Thư viện trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng

GĐ G ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng