Thi lại Tốt nghiệp K46 – 10/2008

(Thứ tư, 29 Tháng 10 2008 15:41) LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN HAI – KHÓA 46

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên khoá 46 & KV16 họp ngày 276/2008, Trường ĐHKTQD thông báo kỳ thi lại tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 46 & KV16 như sau:

1. Thời gian thi và môn thi: Ngày 18 & 19 / 10 / 2008 (Thứ 7 và Chủ nhật)

 

TT Môn thi tốt nghiệp Ngày Thứ Buổi Từ giờ Thời gian
1 Môn khoa học Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 18/10/2008 7 Chiều 13 giờ 00 150 phút
2 Môn chuyên môn I 19/10/2008 CN Sáng 7 giờ 00 180 phút
3 Môn chuyên môn II 19/10/2008 CN Chiều 13 giờ 30 180 phút

 

2. Địa điểm thi: Giảng đường D