Thông báo: Họp Bộ môn Toán kinh tế + Các thầy cô giảng KTL

Để tổng kết học kỳ 1 năm học 2016-2017 và chuẩn bị cho học kỳ 2, Bộ môn Toán kinh tế mời các Thầy cô bộ môn và các thầy cô giảng dạy Kinh tế lượng tham gia cuộc họp:

– Thời gian: 14h00 Thứ Sáu 30.12.2016

– Địa điểm: Văn phòng khoa

– Nội dung:

1. Sơ kết học kỳ 1

– V/v học phần Xác suất thống kê. Đề nghị các thầy cô chấm xong gửi kết quả cho Hải trong ngày 29.12 để thống nhất.

 

2. Thảo luận Định hướng giảng dạy học phần Kinh tế lượng:

– Các nội dung (Hướng dẫn giảng dạy):  TẠI ĐÂY

– Slide bài giảng như yêu cầu nhà trường (đã gửi các thầy cô): TẠI ĐÂY