Thông báo: Họp mở rộng

Thời gian: 16h30 chiều thứ 6, ngày 31/10/2014. Kính mời: Lãnh đạo Khoa, đại diện lãnh đạo ba Bộ môn, đoàn thanh niên, cố vấn K56. Nội dung: thống nhất lịch trình học của các khóa chuyên ngành, tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên, chương trình dạ hội K56. (Đề nghị thầy Hải chuẩn bị lịch trình dự định).

Lãnh đạo Khoa