Thông báo về việc chấm thi cao học năm 2014

 

THÔNG BÁO LẠI VỀ VIỆC CHẤM THI CAO HỌC NĂM 2014

kính mời các thầy cô có tên trong danh sách chấm thi cao học

– Ngày 26/5, 14h30 có mặt tại G2 nhà 10 để nghe phổ biến quy chế. 

(Danh sách niêm yết trên văn phòng Khoa – gặp chị Lan) 

– Thời gian chấm thi bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 27 – 05 – 2014