Thông báo: Về việc Giao phụ trách chương trình tư vấn tuyển sinh 2019 của Khoa Toán

Yêu cầu của việc tư vấn tuyển sinh năm học 2019-2020 là hết sức cấp bách vì chúng ta tuyển sinh tổng cộng 4 chuyên ngành. Vì vậy Trưởng khoa xin giao trọng trách phụ trách toàn bộ chương trình  tư vấn tuyển sinh (gồm cả các hoạt động PR) cho thầy Bùi Dương Hải. Thầy Hải đã làm việc này với trường từ lâu nên nắm được chương trình và nhiều đầu mối khác.
Chương trình tư vấn của chúng ta không chỉ theo trường mà còn mở rộng ra nhiều hoạt động khác (các thầy cô có ý tưởng gì xin góp ý nhé).
Thầy Hải sẽ có toàn quyền lên chương trình, huy động nhân sự và giao các phần việc liên quan cho nhân sự được chọn.
Kính mong các thầy cô nhiệt tình hợp tác.
Cũng như các thầy cô và các em sv tham gia TVTS, khoa sẽ có chế độ bồi dưỡng thích hợp cho thầy Hải (mặc dù không đáng kể so với công sức bỏ ra) cho công việc thầy Hải đảm nhận.
Xin chân thành cám ơn thầy Hải và mong thầy bố trí thời gian giúp khoa hoàn thành công việc rất quan trọng này.
                                                                                                             Trưởng khoa