Thông tin đăng nhập CSDL FiinPro – Tháng 8/2021

 

Display name: NEU Fiintrade17

Email Address: Fiintrade17@neu.edu.vn

User Login name: Fiintrade17@neu.edu.vn

Password: fiintrade1010

Tài liệu hướng dẫn: TẠI ĐÂY.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
– Bộ Cơ Sở Dữ Liệu Kinh Tế – Tài Chính – Vĩ Mô: TẠI ĐÂY.
– Bộ dữ liệu Phân tích Chứng khoán: TẠI ĐÂY.

 

Clip hướng dẫn

https://www.youtube.com/watch?v=0y2J7o3ORNM