Thông tin tuyển dụng của Maritime Bank

(Chủ nhật, 27 Tháng 3 2011 22:16)
Ngân hàng TMCP Hàng Hải có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực.

Vị trí: Chuyên viên
Khối: Quản lý rủi ro
Phòng: Phân tích, công cụ và mô hình rủi ro
Vai trò: Thực hiện quản lý, xây dựng, triển khai, phát triển các công cụ, mô hình quản lý rủi ro và thực hiện phân tích đối với rủi ro.

Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Triển khai, phát triển các công cụ, mô hình quản lý rủi ro và thực hiện phân tích đối với rủi ro
2. Chỉnh sửa, xây dựng quy trình, hướng dẫn cho cán bộ thực hiện công việc, thực hiện các yêu cầu, quy định mới của ngân hàng.

Yêu cầu:
– Sinh viên tốt nghiệp khoa Toán kinh tế
– Có khả năng làm việc với các con số, phân tích, bóc tách số liệu cơ bản
– Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản
– Mong muốn được học hỏi và nhiệt tình học hỏi
– Có tinh thần dám nghĩ dám làm
– Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt

Thông tin cụ thể có thể lấy TẠI ĐÂY