Tiện ích sử dụng Office 365 của trường KTQD

Phải sử dụng hộp thư của trường: @neu.edu.vn

Mạng trường www.neu.edu.vn > Giáo viên > Hộp thư, hoặc

www.office.com

Login bằng địa chỉ email của trường

 

Email

Có thể gửi file kèm mail với dung lượng lớn:

File sẽ tự động upload lên 

One Note

Sổ online, có thể chia làm nhiều phần, nhiều trang

Chia sẻ cho tất cả mọi người cùng tham gia viết

Word
Excel
PowerPoint
Online, nhưng tính năng có thể không đủ như bộ office cài ở nhà
One Drive

Lưu trữ online, gõ trực tiếp từ ngoài OneDrive cũng được

Dung lượng: 1TB

Cũng tạo được thành ổ thực trên máy tính: phải cài xuống.

Nếu lựa chọn One Drive trên máy: dung lượng nhỏ hơn trên mạng: Có thể lựa chọn đưa một số thư mục về máy, cái khác vẫn lưu trữ trên mạng.

Lịch

Kết hợp dự báo thời tiết

Có thể ghi chú

Trước khi đến việc thì có báo bằng email trước

Sway

Phwowgn pháp trình chiếu mới: PowerPoint level 2:

Các chức năng 3 chiều: máy tính bảng cảm ứng, bút vẽ…., ipad chưa dùng được.

Tương đối chuyên nghiệp

SharePoint Chia sẻ tài liệu
Class Notebook

Sổ tay dành cho lớp học: Mỗi lớp có 1 sổ tay

Gửi tài liệu đến các lớp cho sinh viên.

Tương tự OneNote nhưng quy mô cụ thể

Có thể thêm Trợ giảng, làm chung thành một quyển sổ

Form Giống Goolge Form: File survey khảo sát điều tra
Planner

Kế hoạch cá nhân hoặc tập thể

Theo dõi quá trình thực hiện

Tasks Các công việc cá nhân
Video  
PowerApps Hướng dẫn sử dụng tất cả các ứng dụng khác
Teams

Một lớp có thể chia thành các nhóm: GV biết các nhóm đang làm gì, nhưng các nhóm không biết về nhau. 

Kiểm soát được công việc, trao đổi với các nhóm, nội bộ nhóm,

Nộp bài, chấm điểm…. trên mạng

Delve

Trang profile cá nhân của Giảng viên

Thông tin cá nhân: có thể cập nhật và hiển thị trên các ứng dụng khác

Chia sẻ tài liệu chính thống của mình, các giao dịch

Yammer

Giống Group trên Facebook, dùng cho làm việc, trao đổi

Trao đổi giữa các giảng viên với nhau

Có thể trao đổi giữa GV và sinh viên

Các tính năng: Hội thoai mới, các hội thoại, 

Tạo hội thoai, upload file

Khác với FB: gỡ bỏ các tính năng giải trí, quảng cáo, mạng nội bộ không công khai toàn bộ ra bên ngoài

Trong các reply cũng có thể gửi file. 

Files và Notes: Quản lý thông tin rõ ràng hơn. 

*Có thể download "Yammer for windows": Cài vào máy và khi có bất cứ thay đổi gì sẽ có báo và tự động cập nhật

Private Message: gửi riêng cho từng cá nhân

Có thể sử dụng Zalo để trao đổi: gửi file, trao đổi….

 

Trang, Hưng, Dương, Tú, T.Hòa, Nhật, Hoàng, Long, Thảo, Phương, Huyền, Tâm
Nga, Thắm, Mạnh, Liên, 
Huệ, Nghĩa