[TKT] Giảng Cao học K23 – từ 9/2014

LỊCH GIẢNG CAO HỌC – HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Về Nội dung giảng dạy, thực hành, khung đề thi: xem TẠI ĐÂY.

Đề nghị các thầy cô thực hiện theo Nội dung đã được thống nhất tại Bộ môn.

STT GV Giảng TC Lớp Buổi Thời gian Thi
1 T. Hưng 3 CH23A  D2-301 Tối 2, 4, 6 15/9-17/10  18h30: 17/12 – D2-106
2 T. Phi 3 CH23B  D2-303 Tối 2, 4, 6 15/9-17/10  18h30: 17/12 – D2-105
3 T. Thế 3 CH23D  D2-205 Tối 2, 4, 6 27/10-28/11  18h30: 4/2/15 – D2-103
4 T. Hải 3 CH23E  D2-206 Tối 2, 4, 6 27/10-28/11  18h30: 4/2/15 -D2-102
5 C. Minh 3 CH23I  D2-305 Tối 2, 4, 6 22/12-26/1/15  18h30: 14/4/15 – D2-104
6 T. Thứ 3 CH23K  D-205 Thứ 7 (S+C) 13/9-18/10  8h: 14/12 – D302
7 C. Phương 3 CH23L  D-206 Thứ 7 (S+C) 13/9-18/10  8h: 14/12 – D303
8 T. Hoàng 3 CH23M  D-305 Thứ 7 (S+C) 13/9-18/10  8h: 14/12 – D304
9 T. Hòa 3 CH23Z  D-207 Thứ 7 (S+C) 13/9-18/10  
10 C. Thủy 3 CH23Q  D-302 Thứ 7 (S+C) 25/10-29/11  14h: 7/2/15 – D302
11 T. Ninh 3 CH23R  D-303 Thứ 7 (S+C) 25/10-29/11  8h: 8/2/15 – D302
12 T. Mạnh 3 CH23S  D-304 Thứ 7 (S+C) 25/10-29/11  8h: 8/2/15 – D303

 

Thời gian học: Sáng: 7h55-11h40 (4 tiết); Chiều: 13h00-16h45 (4 tiết); Tối: 18h15-21h00 (3 tiết)

3 tín chỉ tương đương 45 tiết LT trên lớp + 20 tiết tự NC và làm bài luận.
Giảng viên lại danh sách điểm bài luận cho CB quản lí lớp 1 tuần trước ngày thi

Liên lạc: Nguyễn Tuấn Anh – Viện Sau đại học.