[TKT+TTC] Lịch thi CLC-POHE, Chính quy tháng 12/2019

Tập trung: Phòng nước tầng 5 nhà A2

 

Môn thi Lớp Ngày thi Ca thi Phòng thi CBCT In đề Trả điểm
XSTK Quản Trị DN 60

Marketing 60A

Marketing 60B

QTNL 60

TCDN 60

2/12/ 2019 1 A2: 512, 715, 716, 711, 713,

513, 717, 718

Hưng, Tâm, Nhật

Huyền, Dương

Hoàng, Ngọc

Tú, Trang TKT

Phương, P. Minh +

Sáng 29/11

11/12 / 2019
XSTK Kiểm toán CLC 60A

Kiểm toán CLC 60B

Đầu tư 60

Ngân hàng

KTPT 60

2/12/ 2019 2 A2: 715, 716, 717, 718, 711, 713, 512, 513 Hưng, Tâm, Nhật

Huyền, Dương

Hoàng, Ngọc

Tú, Trang TKT

Phương, P. Minh +

Sáng 29/11

11/12 / 2019
XSTK TCBS (Pohe 1)

TCBS (Pohe 2)

2/12/ 2019 3 A2: 708, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 718 Hưng, Tâm, Nhật

Huyền, Dương, Hoàng, Trang TKT, Ngọc, Tú, Phương, P. Minh +

Sáng 29/11

Tú +

Hải

11/12 / 2019
KTL KTQT 60A

KTQT 60B

CHÍNH QUY

Hai ngày thi XSTK mồng 5 và 6/12 các thầy cô tập trung tại D300

Ngày Ca Lớp Phòng thi CBCT in đề Điểm
04/12 4 TUH2_1 B-204 Thảo, P.Minh 03/12 13/12/19
05/12 1 XSTK_1, 13, 14, 5, 55, 9 D- tầng 1, 2, 3

Tập trung D300

Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Trang, Ngọc, Thảo, P.Minh, Long, Nhật, Tú, Phương, Mạnh, Liên. Nga, Trung (TTC) + 16 Sáng

04/12

16/12/19
2 XSTK_32, 4, 52, 3, 54, 7 D- tầng 1, 2, 3

Tập trung D300

Như ca 1
3 XSTK_29, 3, 35, 6, 5, 8 D- tầng 1, 2, 3

Tập trung D300

Tâm, Huyền, Hoàng,Dương, Trang, Ngọc, Thảo, P.Minh, Long, Nhật, Tú, Phương, Mạnh, Liên. Nga, Trung (TTC) + 15
4 XSTK_11, 18, 21, 31, 39, 42 D- tầng 1, 2, 3

Tập trung D300

Như ca 3
06/12 1 XSTK_10, 17, 20, 23, 24, 26, 46, 6 D- tầng 1, 2, 3

Tập trung D300

Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Trang, Ngọc, Thảo, P.Minh, Long, Nhật, Tú, Phương, Mạnh, Liên. Nga, Trung (TTC) + 16 Sáng

05/12

17/12/19
2 XSTK_28, 34, 37, 41, 48, 50, 51, 60 D- tầng 1, 2, 3

Tập trung D300

Như ca 1
3 XSTK_12, 15, 19, 2, 22, 27, 30, 45 D- tầng 1, 2, 3

Tập trung D300

Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Trang, Ngọc, Thảo, P.Minh, Long, Nhật, Tú, Phương, Mạnh, Liên. Nga, Trung (TTC) + 15 Chiều

05/12

4 XSTK_16, 33, 40, 43, 44, 47, 57, 59 D- tầng 1, 2, 3

Tập trung D300

Như ca 3
09/12 4 TK_Nch 2 D-505,D-506 Ngọc, P. Minh C06/12 19/12/19
11/12 4 MHUD_1 D-106 Trang C10/12 20/12/19
13/12 4 MHTKT 1 B-106A, B-106B Phương, Hoàng, Trang C12/12

Phương

23/12/19
16/12 3 Chuỗi TG D-504,D-505 Dương, Tâm, Ngọc C13/12 25/12/19
18/12 4 Định Giá 1 D-401 C.Trang TTC+C.Phan Minh C17/12

C.Trang TTC

27/12/19
19/12 4 Mô phỏng C-101A,C-101B C.Thắm, C.Liên, C.Nga, C.Phan Minh C18/12

C.Thắm

02/01/20
20/12 4 TK_Nch 1 C-104,C-105 Trang, Huyền, Tú, Long C19/12 03/01/20
23/12 4 TKT_1 C-204,C-205 Hải, Dương, Trang, Nhật C20/12

Hải

07/01/20
TKT_2 C-202,C-203
24/12 3 Quản trị rủi ro 1,2 B302, B303, B206A, B206B C.Trang TTC+NHTM C23/12

C.Trang TTC gửi đề cho NHTM in

08/01/2020
24/12 4 Quản trị rủi ro 3,4 B304, B305, B306A, B306B C.Thắm+NHTM C23/12

C.Thắm gửi đề cho NHTM in

08/01/2020
24/12 3 Cơ sở Toán TC D-102 C.Thủy, T.Trung TTC, C.Phan Minh C23/12

C.Thủy (CSTTC)

C.Minh (KTLII)

08/01/20
4 KTL II_1 C-102 Minh, Phương, Tú
4 KTL II_2 C-101A,C-101B
25/12 1 MHTKT 2 B-306A,B-306B Hải, Phương, Trang, Tú S24/12

Hải, Phương

09/01/20
2 Các MHT_1 B-304,B-305 Phương, Hoàng,
Các MHT_2 B-306A,B-306B  Trang, Tú
26/12 3 Định tính_1 C-103 Ngọc, P. Minh C25/12 09/01/20
TUH 1_1 C-106 Thảo, Long, Nhật
TUH 1_2 C-104,C-105
27/12 2 KTL 2_2 D-202 Tâm, Huyền, Hoàng, S26/12 10/01/20
KTL 2_3 D-201 Dương, Trang, Ngọc,
KTL 2_4 D-203,D-204 Thảo, P.Minh, Long,
MHT_1 D-102,D-103 Nhật, Tú, Phương

 

 

MHT_2 D-101
MHT_3 D-104,D-105