Tóm tắt nội dung họp Khoa ngày 22/8/2016

Buổi họp Khoa dịp tổng kết năm học 2015-2016 có những kết luận chính như sau:

 

1. Về sinh hoạt khoa học:

– Các bộ môn đẩy mạnh tổ chức sinh hoạt khoa học, (ngoài 3 buổi có hỗ trợ của nhà trường), mỗi buổi có thể 1-2 người tham gia báo cáo, lưu lại bài trình bày, hoặc viết thành bài 5-10 trang gửi working paper (có tính điểm khoa học).

– Nội dung các buổi sinh hoạt cần được thông báo trên web Khoa sớm để những người quan tâm có thể theo dõi. Các bộ môn nên có các ưu tiên trọng điểm cho từng năm học (kỳ học) về NCKH.

– Phụ trách trực tiếp việc điều phối cho 3 bộ môn về sinh hoạt khoa học và working paper: thầy Mạnh.

 

2. Về một số việc cần làm:

2.1. Bộ đề cương tiếng Anh: hoàn thành sớm; 

2.2. Giáo trình đã đăng ký: đảm bảo tiến độ đã ký;

2.3. Các thầy cô đăng ký dạy tiếng Anh.

2.4. Tăng cường hoạt động của Trung tâm. 

 

3.Về giảng dạy – trông thi:

– Các bộ môn hỗ trợ nhau trong việc trông thi, xem như nhiệm vụ chung. Cần tăng cường hơn kỷ luật trông thi, đặc biệt quan tâm vấn đề thẻ sinh viên giả và tuyệt đối chấp hành việc không cho sinh viên sử dụng điện thoại trong lúc thi.

 

4. Về NCKH sinh viên:

– Các bộ môn lưu ý hơn.

– Phụ trách trực tiếp: thầy Thế

 

5. Chuẩn bị nội dung đón khóa mới.

Phụ trách trực tiếp: thầy Hoàn, thầy Thành. 

 

6. Xúc tiến các hoạt động kết nghĩa với trường ĐH Kinh tế thành phố HCM.

Phụ trách trực tiếp: thầy Hoàn