Tổng hợp 2013

TỔNG HỢP CÁC CÔNG VIỆC CỦA KHOA – 2013
*DS: Theo danh sách
**Mời: Mời các thầy cô có quan tâm tham dự

Th. gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân thực hiện Ghi chú
Th. Ngày Khoa TCB TKT TTC Khác
5 9 Họp tổ chức Hội thảo và Lễ kỉ niệm X         VPK
  11 Hội thảo khoa học "Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế – xã hội" X         G2N10
  12 Hội khoa 45 năm X         NVH
  13 Lớp học riêng K50 – 51 – Toán cao cấp   X       PN2
  15 Báo cáo của các nhóm NCKH sinh viên         HĐKH VPK
  16 Lớp học riêng chuyên ngành – môn TCC   X        
  21 Hội nghị tổng kết nhiệm kì Hiệu trưởng         DS NVH
  21 Đánh giá dự tuyển NCS         DS VPK
  (*) Thi học kì 1 – các môn chuyên ngành: (*) 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28 tháng 5     X X    
  23 Lễ công bố quyết định Hiệu trưởng lâm thời         Mời NVH
  26 Lớp học riêng – XSTK – KTL – MHT bắt đầu     X X   PN2
  28 Chấm thi sau đại học         DS G2N10
6                
  2 Thi: các lớp riêng + Thống kê thực hành     X X    
  15 Thi: Các lớp liên thông môn KTL (4 ca)     X X   PN+D
  21 Sinh hoạt giáo trình Toán bảo hiểm X     *   VPK
  25 Đại hội Công đoàn khoa nhiệm kì 2011 – 2013         CĐV VPK
  28 Sinh hoạt giáo trình Toán bảo hiểm X     *   VPK
  28 Họp phổ biến quy chế thi Đại học X          
7                
  3,4,5 Trông thi Đại học khóa 55 X          
  8,11 Họp tổng kết các Bộ môn   X X X    
  12 Họp Khoa Tổng kết năm học X          
  14 Công đoàn tổ chức nghỉ hè         X QB
  23 Đại diện K51 nhận Bằng TN tại trường         Mời NVH
  27 Trao Bằng Tốt nghiệp K51 tại Văn Miếu X         V.Miếu
  29 Trường hè Quản trị Rủi ro Tài chính và Bảo hiểm         DS D2-501
                 
8                
  2 Kết thúc Trường hè         DS D2
  5 Bắt đầu học kì 3 năm học 2013 X          
  7,8 Cán bộ chủ chốt, v/v Hiệu phó bổ nhiệm lại         DS NVH
  12 Bắt đầu các lớp Văn bằng 2 – TKT     X X   PN
  15 Cán bộ chủ chốt, v/v bổ nhiệm Hiệu phó         DS NVH
  22 Họp v/v chương trình hệ VHVL và Từ xa         CBCC VPK
9 4 SHKT Bộ môn TTC       X   VPK
 
12,
19,
26
Chuỗi bài giảng Ứng dụng Phân tích Kỹ thuật trong tài chính X         B305
  14 Bắt đầu giảng Cao học khóa 22     X X    
10                
  3 Giới thiệu chương trình K55 – Tọa đàm Cty HGI     X X   D102
  9 Hội thảo khoa học Định phí Bảo hiểm – đối tác Nhật X         G2N10
 
19
20
Sinh hoạt đầu khóa K55 tại Đầm Long – Ba Vì X       SV Đầm
Long
  25 Gặp NCS K34         Mời VPK
11                
  1 Seminar TKT: GS. Nguyễn Đình Cử     X     VPK
  6 Seminar TTC, NCS Hoàng Đức Mạnh bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở X   X     VPK
  8 Seminar TKT: GS. Nguyễn Khắc Minh     X     VPK
  8,9 Thi tuyển chương trình ISFA         X D207
  15 Seminar TKT: PGS. Nguyễn Văn Thắng           VPK
  18 Biểu diễn văn nghệ Công đoàn           NVH
  20 Gặp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam X         VPK
  22 Seminar TKT: TS. Đinh Đức Trường     X   X VPK
  28 Bảo vệ đề tài cấp cơ sở cho Cao học K20     X X X VPK
  28 Bảo vệ đề tài của GV. Dương Việt Thông            
  25 Bắt đầu trông thi hết học kì            
12                
  3 SHKH Bộ môn TKT: NCS Hồ Đắc Nghĩa trình bày   X       VPK
  20 BMTKT: GV tập sự giảng thử và sinh hoạt môn KTL     X     G4N10
  27 Bảo vệ luận văn Thạc sỹ năm 2013         X VPK