Tổng hợp 2014

*DS: Theo danh sách
**Mời: Mời các thầy cô có quan tâm tham dự

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân thực hiện Ghi chú
Th. Ngày Khoa TCB TKT TTC Khác
1 2 Bắt đầu học kì mới – X          
  3 Họp Khoa, họp Chi bộ X         VPK
  16 Tọa đàm Maritime Bank – Toán tài chính       X   B303
  17 Họp Tổng kết Bộ môn Toán kinh tế     X   Mời VPK
  18 Tọa đàm Định hướng nghề nghiệp – Toán kinh tế     X     D303
  22 Họp Khoa X         VPK
  27 Nghỉ Tết            
2 10 Chúc Tết của Hiệu trưởng X         NVH
  18 Hội nghị lấy thư giới thiệu vị trí Trưởng khoa X         VPK
  21 Lấy phiếu tín nhiệm vị trí Trưởng khoa         DS VPK
  24 Trao QĐ bổ nhiệm Trưởng khoa         Mời G2N10
  26 Lấy phiếu tín nhiệm vị trí Phó trưởng khoa x         VPK
3 5 Liên hoan nữ giảng viên cán bộ         Mời  
  7 Giới thiệu chủ trương Trưởng BM Toán cơ bản   X       VPK
  12 Lấy phiếu tín nhiệm Trưởng BM Toán tài chính       X   VPK
  21 Trao QĐ bổ nhiệm Phó Trưởng khoa         Mời G2N10
4                
  4 Tri ân và ra mắt BCN Khoa mới X         VPK
  8 Trao QĐ bổ nhiệm Trưởng, phó trưởng BM         Mời NVH
  11 Họp cán bộ lãnh đạo Khoa, Bộ môn, Trung tâm         DS VPK
  18 Họp BM Toán CB   X       VPK
  20 Đại hội Liên Chi Đoàn khoa + Khai mạc giải Bóng đá         Đoàn B2-101
  23 Họp BM Toán KT      X     VPK
   24  Văn nghệ sinh viên toàn trường  X         NVH
                 
5                
                 
   30 NCS Nguyễn Cẩm Vân trình bày  X          VPK
6                
                 
   16 Họp tổng kết BM TKT      X      VPK
   17 Họp tổng kết BM TCB    X        VPK
   19 Họp tổng kết BM TTC        X    VPK
   20 Họp tổng kết khoa  X          VPK
7                
   2 Trông thi Đại học            
   6 Nghỉ mát tại Thiên Cầm  X          
   14 Họp CB chủ chốt v/v bỏ phiếu bầu HT         X  
   27 Trao Bằng tốt nghiệp K52 – Văn Miếu  X          
8                
   4 Bắt đầu học kỳ mới            
   8 Họp lãnh đạo khoa            
   15 SHKH Bộ môn TKT + TTC , TCB   X X X   VPK
   29 Seminar giáo trình + Giảng Cao học      X  X   VPK
9                
                 
   12 Gặp mặt SV khóa 56          X  B101
                 
                 
                 
10                
                 
                 
                 
                 
                 
11                
                 
                 
                 
                 
                 
12                
                 
                 
                 
                 
                 

./.