Tổng kết năm 2012

(Thứ sáu, 25 Tháng 1 2013 16:14)

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM 2012

Nhà trường đã có hướng dẫn tổng kết công tác và xét thi đua năm 2012 (đợt 2). Tất cả các văn bản đã có trong mục Thông báo trên cổng thông tin của trường. Khoa đề nghị các Bộ môn tiến hành tổng kết theo công văn số 105/ĐHKTQD-TH ngày 25/1/2013 trước ngày 31/1/2013, gửi các văn bản có liên quan về VPK (qua Đ/c Phan Thị Minh) để Khoa tổ chức tổng kết năm 2012, vào ngày thứ 5 hoặc thứ 6 (31/1 hoặc 1/2/2013).

 

TRƯỞNG KHOA TOÁN KINH TẾ