Tổng kết năm học – Kê khai lý lịch khoa học Giảng viên

new_small_red  Nhà trường thông báo Tổng kết năm học 2013 – 2014. THÔNG BÁO TẠI ĐÂY.

Các thầy cô lưu ý:

– Viết bản tự nhận xét cá nhân (Mẫu M1, M2). Phần số tiết giảng được ghi cả các lớp đã lấy tiền riêng (Liên thông CQ, CLC, POHE…)

– Kê khai giờ NCKH theo mẫu trong THÔNG BÁO NÀY. và gửi cho Trưởng Bộ môn qua email để tập hợp.

(BM Toán kinh tế gửi về email manhthe@yahoo.com).

 

new_small_red   Nhà trường thông báo Kê khai lý lịch khoa học Giảng viên: THÔNG TIN TẠI ĐÂY.

Các thầy cô lưu ý hoàn thành 1 bản in, 1 bản mềm.

– Bản mềm gửi đến email: thanhlan@neu.edu.vn

– Bản cứng có chữ kí của Trưởng Bộ môn và người khai. 

Hạn nộp cho trường (có chữ ký Bộ môn) là ngày 15/6.

Các thầy cô Bộ môn Toán kinh tế tập hợp các bản Lý lịch tại Bàn bộ môn trong ngày 14/6.