ĐHKTQD thành lập Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Khoa học & Đào tạo

Sáng ngày 24/3/2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Khoa học & Đào tạo của Trường.

Chi tiết TẠI ĐÂY