V/v cập nhật thông tin khoa học giảng viên

(Thứ sáu, 12 Tháng 7 2013 12:46)

Theo tinh thần cuộc Họp khoa ngày 12 tháng 7 năm 2013, xin thông báo về việc cập nhật thông tin khoa học Giảng viên.

Hiện nay trang mạng khoa Toán đang hoạt động ổn định với lượng truy cập tương đối nhiều, sinh viên thường xuyên tra cứu tài liệu cùng với thông tin giảng viên, và theo họ tên giảng viên thì trang mạng của khoa sẽ xuất hiện trong trang đầu (trừ trường hợp có nhiều tên trùng nhau), do đó việc có thông tin phù hợp là rất cần thiết kế
Trang thông tin của các thầy cô có dạng sau: www.mfe.edu.vn/Họ_tên_đầy_đủ_viết_liền_không_dấu.
Ví dụ: Trang thông tin của Bùi Dương Hải có dạng: www.mfe.edu.vn/buiduonghai

Kính đề nghị tất cả các thầy cô giảng viên trong khoa cung cấp và cập nhật thông tin cá nhân để hoàn chỉnh thông tin trên mạng.

Thông tin xin vui lòng gửi qua địa chỉ email của Bùi Dương Hải: haitkt@gmail.com
Lưu ý: – Các thầy cô gửi thông tin bằng cách GÕ TRỰC TIẾP TRÊN THƯ, không attach file word hoặc excel hoặc dạng văn bản nào khác.
(Trừ trường hợp thông tin quá nhiều xin liên hệ để nhờ chuyển đổi)
– Tiêu đề thư vui lòng theo quy tắc: Thông tin – (Họ tên thầy cô)

Thông tin gồm:

PHẦN BẮT BUỘC
Họ tên:
Năm sinh:
Học vị: (Cử nhân/Thạc sỹ/Tiến sỹ)
Chức danh: (Giảng viên/Giảng viên chính)
Chức vụ: (Nếu có)
Liên lạc: Tối thiểu phải là địa chỉ thư điện thử thường dùng

Quá trình đào tạo:
– Năm – Bậc đào tạo – Cơ sở đào tạo
(Khuyến khích nêu tên luận văn/luận án của bậc học cao nhất)

Quá trình công tác:
– Từ – đến: tại cơ sở nào

Kinh nghiệm:
– Giảng dạy những môn nào, bậc nào
– Chuyên môn khác

Lĩnh vực quan tâm / chuyên môn:
– Nghiên cứu, quan tâm lĩnh vực nào

PHẦN KHÔNG BẮT BUỘC – khuyến khích
Các sách đã xuất bản
Các bài báo, bài hội thảo đã công bố
Các đề tài nghiên cứu
Hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên, hướng dẫn NCS, sau đại học
Tóm tắt các công trình
Ngoại ngữ
Các sách, công trình đã xuất bản, thực hiện vui lòng theo mẫu:
– Tên công trình, NXB hoặc đơn vị chủ trì, số tạp chí, năm, vị trí (tác giả / đồng tác giả / chủ trì / thành viên / thư kí…)

Trường hợp các thầy cô đã có thông tin trên mạng rồi vẫn vui lòng gửi lại để đối chiếu và cập nhật.

Thời hạn cuối: Ngày 27 / 7 / 2013.

Rất mong sự hợp tác của các Thầy cô, các Bộ môn.
Những thông tin sẽ được cố gắng cập nhật ngay sau khi các thầy cô gửi. Quá 3 ngày (trừ tuần nghỉ mát 15 – 19/7) không thấy cập nhật các thầy cô vui lòng liên hệ lại để xác nhận thông tin.

Hiện tại do hạn chế về kĩ thuật, mỗi thầy cô có một trang riêng, nhưng không tự thay đổi được mà phải qua các thành viên trong BQT mạng. Trường hợp thầy cô nào muốn tạo thêm trang riêng của mình (có tên trang viết liền không dấu) xin vui lòng liên hệ với Hải.