V/v chuyển đổi sang trang web khoa mới

Trang web khoa mới đang được hoàn thiện. Việc chuyển đổi dữ liệu cũ sang trang mới và chuyển trang sẽ được thực hiện trong đầu tuần sau.

 

Các trang cá nhân đã được tạo lập. Các thầy cô cần tạo mật khẩu (pass word) cho mình lần đầu, các lần sau sẽ tự sửa.

Liên hệ để đặt mật khẩu trực tiếp lần đầu:

 

– Bộ môn TKT, TTC: gặp thầy Hải

 

– Bộ môn TCB; gặp thầy Hoàn

 

Các Lịch tuần và nội dung công việc sẽ dần được thay đổi trong cách truyền thông tin, đặc biệt là qua Email chính thức của Trường cung cấp. Lịch tuần sẽ được đưa vào thông tin Nội bộ.