V/v học sử dụng Turnitin – Các giảng viên lưu ý

Theo thông báo của nhà trường, các giảng viên tham gia giảng hệ Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE, Sau đại học, viện QTKD cần tham gia học sử dụng phần mềm Turnitin.

Thông báo https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1957​

Đây là chương trình online chuyên dụng để kiểm tra việc sao chép của các bài luận, bài tập, bài tốt nghiệp. Do đó các giảng viên có tham gia đào tạo các hệ trên và có hướng dẫn Chuyên đề tốt nghiệp cũng như toàn bộ giảng viên cần tham gia.

 

Thời gian 16h00: Chiều Thứ Năm 11/8 hoặc Thứ Sáu 12/8.

Địa điểm: Nhà C.

 

Các thầy cô đăng ký qua email cô Hòa phòng khảo thí: vuhoa1284@gmail.com

Thời hạn đăng kí: 16h00 Thứ Ba 9 / 8.

 

Mong các thầy cô lưu ý và đăng kí sớm.

 

Văn phòng khoa.