Chuyên đề thực tập K56 – đợt 1

Thông báo của nhà trường: TẠI ĐÂY

Các quy định của khoa : TẠI ĐÂY.

Thời gian thực tập: 14/8/2017 – 10/12/2017

Thời gian nộp bài cuối: 1/2/2018.

Thời gian chấm bài và gửi phòng QLĐT: trước 7 / 2 / 2018

TOÁN KINH TẾ

STT

Họ và tên

Mã SV

SĐT

GV HD

1

Nguyễn Thị Thu

11144165

0976031881

C. Minh

2

Ngô Ngọc Mai

11142708

01658361138

C. Minh

3

Đặng Thị Thu Hà

11141111

01672528151

C. Minh

4

Nguyễn Huy Hoàng

11131510

C. Minh

5

Nguyễn Phương Hà

11141072

0975 708 095

C. Ngọc

6

Dương Thị Tuyết Mai

11142770

01694512446

C. Ngọc

7

Nguyễn Lê Diệu Linh

11142261

01246598751

C. Ngọc

8

Trần Thị Thu Phương

11143591

0969354796

C. Ngọc

9

Bùi Thị Huyền Trang

11144442

0914975730

C. Phương

10

Nguyễn Bích Liên

11142521

01633380158

C. Phương

11

Hoàng Thị Kim Thu

11144149

01679708938

C. Phương

12

Nguyễn Hữu Việt

11146248

0937171096

C. Thảo

13

Trần Thị Yến

11145132

01647660042

C. Thảo

14

Hà Thị Hạnh Dung

11146051

01688374851

C. Trang

15

Quang Thị Thanh Nga

11142981

01647318278

C. Trang

16

Giap Thị Mai Phương

11143498

0986336878

C. Trang

17

Nguyễn Thị Hoài

11141572

0965942063

C. Trang

18

Hoàng Thị Bích Đào

11140675

01245313479

T. Dương

19

Ngô Thị Mai

11142757

0986711740

T. Dương

20

Nguyễn Công Luân

11142638

01682470484

T. Hải

21

Bùi Thị Thu Huyền

11141894

0964029352

T. Hải

22

Nguyễn Thị Hiền

11141410

0977436880

T. Hải

23

Đào Thị Như

11143279

0978894464

T. Hải

24

Đinh Văn Bình

11146030

01653915828

T. Hoàng

25

Nguyễn T. Hồng Sương

11146190

0169775229

T. Hoàng

26

Ngô Thị Hường

11142053

01672095306

T. Hoàng

27

Nguyễn Thị Nhan

11143231

01652098164

T. Hưng

28

Hoàng Thị Yến

11145118

0967739255

T. Hưng

29

Đỗ Ngọc Sơn

11143808

0965740063

T. Hưng

30

nguyễn việt dũng

11140831

0962485709

T. Thành

31

Đoàn Thúy Quỳnh

11143760

0963723285

T. Thành

32

Nguyễn Thị Kim Trang

11144480

01254966272

T. Thành

33

Nguyễn Việt Anh

11140387

0977000962

T. Thành

34

Nguyễn Thanh Thảo

11144007

0975097432

C. Vân

35

Lương Tố Ly

11142680

0962694984

C. Vân

36

Nguyễn Điền Sơn

11143795

01653096386

T. Thế

37

Ros Vanchhay

11145509

0974224956

T. Thế

 

TOÁN TÀI CHÍNH

STT

Họ Và Tên

MSV

SĐT

G.V HD

1

Đỗ Tú Anh

11140363

0914281305 C.Thủy

2

Vũ Thị Kim Anh

11140121

0974982893 C.Thủy

3

Nguyễn Ngọc Ánh

11143404

01645342499 C.Liên

4

Hoàng Bách

11140446

01643087498 T.Thứ

5

Dương Văn Dũng

11140824

01677593415 T.Dong

6

Đào Thị Thu Hà

11141115

01632 582 333 T.Dong

7

Lê Thị Thu Hằng

11141283

01642798075 T.Dong

8

Đỗ Thị Thu Hoài

11141579

01643819995 C.Thủy

9

Dương Ngọc Huyền

11141808

01676162858 C.Liên

10

Đặng Thu Huyền

11146112

01686801909 T.Mạnh

11

Lê Thị Hường

11142050

0963264007 C.Thắm

12

Nguyễn Huệ Linh

11142302

01674517943 C.Thắm

13

Vũ Hoài Nam

11142925

0902229148 T.Mạnh

14

Nguyễn Quốc Bình Nguyên

11143218

01266158196 T.Thứ

15

Lê Thị Hồng Nhi

11143255

0962379467 C.Trang

16

Bùi Thị Nhung

11143334

0968202570 C.Trang

17

Triệu Thị Như Quỳnh

11143731

01648531948 T.Mạnh

18

Nguyễn Thị Thảo

11144032

01648192038 C.Liên

19

Nhữ Thị Thoa

11144088

01692764599 C.Nga

20

Nguyễn Minh Tuấn

11144797

0972 617 615 C.Nga