Chuyên đề thực tập: T1 – T5/2019

Thông báo của nhà trường: TẠI ĐÂY.

Các quy định của khoa : TẠI ĐÂY.

Sử dụng Turnitin: TẠI ĐÂY

http://khaothi-dbclgd.neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=217

Các thầy cô thực hiện theo các bước:

4. Kiểm tra mức độ sao chép

Sinh viên thực tập thực hiên:

Thời gian thực tập và làm chuyên đề:  7/1/19    đến 26/5/19

Thời gian nộp bài cuối: 27/5/2019. Các thầy cô lưu ý thời điểm này phải có bài của sinh viên

Thời gian chấm bài và gửi phòng QLĐT: Thông tin nội bộ.

BÀI NỘP:

– 2 bản in bản chính Chuyên đề, trong đó có 01 trang xác nhận đã kiểm tra Turnitin

– Tập hợp các bản mềm vào đĩa CD gửi Thanh tra và lưu khoa

TOÁN KINH TẾ

Các vấn đề kỹ thuật Turnitin: Các thầy cô liên hệ cô Nguyễn Thị Thùy Trang

TT Họ và tên Mã SV GVHD
1 Lý Thị Bích Ngọc 11153186 Hoàng Bích Phương
2 Vũ Thị Mai 11152878 Hoàng Bích Phương
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11150265 Vũ Thị Bích Ngọc
4 Nguyễn Mậu Tiến  11154391 Bùi Dương Hải
5 Nguyễn Quốc Việt 11144964 Vũ Thị Bích Ngọc
6 Cao thu trang 11154445 Vũ Thị Bích Ngọc
7 Đào Văn Huấn 11151803 Vũ Thị Bích Ngọc
8 Vũ Thị Hồng Hạnh 11151445 Bùi Dương Hải
9 Vũ Thị Thu Hà 11151268 Bùi Dương Hải
10 Đặng Thị Phương Trang 11154453 Bùi Dương Hải
11 Hoàng Minh Hiển 11151544 Nguyễn Mạnh Thế
12 Bùi thị ngọc Hà 11151150 Nguyễn Mạnh Thế
13 Nguyễn Quang Hưng 11151867 Phạm Ngọc Hưng
14 Nguyễn Thị Hòa 11151677 Phạm Ngọc Hưng
15 Phạm Quốc Cường 11150705 Vũ Duy Thành
16 Mai Hà Trang 11154515 Vũ Duy Thành
17 Nguyễn Thanh Linh 11152533 Vũ Duy Thành

 

TOÁN TÀI CHÍNH

TT

Họ và Tên

Mã SV

GVHD

1

Đỗ Đức Anh 11150071 Phạm Thị Hồng Thắm

2

Nguyễn Dương Phương Anh 11150178 Nguyễn Thị Thu Trang

3

Trần Thị Hiền Anh 11150386 Phạm Thị Hồng Thắm

4

Trần Thị Tuyết Chinh 11150652 Hoàng Đức Mạnh

5

Cao Thị Chung 11150656 Nguyễn Quang Dong

6

Nguyễn Thị Ngân Hà 11151209 Hoàng Đức Mạnh

7

Bùi Thị Thu Hằng 11151307 Nguyễn Quang Dong

8

Nguyễn Thị Hoài 11151695 Hoàng Đức Mạnh

9

Chu Thanh Hoàn 11151714 Nguyễn Quang Dong

10

Phạm Quang Hùng 11151852 Trần Chung Thủy

11

Đặng Quang Huy 11152013 Trần Chung Thủy

12

Phạm Thị Thu Huyên 11152057 Nguyễn Thị Thu Trang

13

Vũ Thị Nga 11153099 Nguyễn Thị Thu Trang

14

Nguyễn Hồng Nhi 11153325 Nguyễn Thị Liên

15

Đỗ Thị Hồng Nhung 11153350 Nguyễn Thị Liên

16

Nguyễn Dương Hồng Nhung 11153366 Trần Chung Thủy

17

Nguyễn Hồng Nhung 11153367 Nguyễn Quang Dong

18

Trần Đức Hoàng Ninh 11153416 Phạm Thị Hồng Thắm

19

Phạm Thị Phương 11153562 Phạm Thị Nga

20

Phạm Thị Thu Phương 11153566 Ngô Văn Thứ

21

Trần Hồng Quân 11143656 Phạm Thị Nga

22

Nguyễn Văn Sỹ 11153851 Nguyễn Thị Liên

23

Vũ Công Thông 11154159 Đào Bùi Kiên Trung

24

Phạm Thị Hà Thu 11154184 Phạm Thị Nga

25

Trần Thị Minh Thu 11154193 Ngô Văn Thứ

26

Nguyễn Thành Trung 11154720 Đào Bùi Kiên Trung

27

Vũ Đức Tuân 11154776 Ngô Văn Thứ