Danh sách sinh viên chuyển ca kiểm tra Kinh tế lượng

Khoa Toán kinh tế đã chốt danh sách sinh viên đăng ký chuyển ca kiểm tra KTL theo danh sách sau đây:

Lớp tín chỉ KTL(114)_?? Họ tên Mã số Sinh viên Ca kiểm tra ngày Thứ Bảy theo như thông báo Phòng kiểm tra theo như thông báo Ca kiểm tra ngày CN Phòng kiểm tra ngày CN
1 Quách Công Thắng 11124846 5 C305 Ca 6 16h45-17h10 C306
4 Bùi Thị Thúy 11123887 5 C304 Ca 6 16h45-17h10 C306
4 Đào Sỹ Tiến 11123973 7   Ca 6 16h45-17h10 C306
4 Tăng Thị Hoa 11121467 7 C303 Ca 6 16h45-17h10 C306
4 Tống Quỳnh Trang 11124129 7 C305 Ca 6 16h45-17h10 C306
4 Vũ Hằng Nga 11122658 7 C304 Ca 6 16h45-17h10 C306
7 Phạm Thị Hồng Tuyết 11124493 4 c305 Ca 6 16h45-17h10 C306
7 Phạm Thị Ngọc Ánh 11120367 4 C302 Ca 6 16h45-17h10 C306
7 Trần Thùy Linh 11122304 4 C304 Ca 6 16h45-17h10 C306
11 Nguyễn Nhật Linh CQ532203 5 C302, C303, C304, C305, C306 Ca 6 16h45-17h10 C306
11 Nguyễn Thanh Minh 11122559 5 C304 Ca 6 16h45-17h10 C306
11 nguyễn thị thủy 11123844 5 C304 Ca 6 16h45-17h10 C306
11 Nguyễn Thị Trang 11124155 5 C305 Ca 6 16h45-17h10 C306
11 Triệu Thanh Thanh 11123481 5 C302,C303,C304,C305 Ca 6 16h45-17h10 C306
11 Vũ Thị Hợp 11121583 5 C303 Ca 6 16h45-17h10 C306
13 bùi thị liên 11124795 9 c303 Ca 6 16h45-17h10 C306
13 Hà Thị Hạnh 11124783 -9 c302 Ca 6 16h45-17h10 C306
13 HOÀNG BÁ MẠNH 11122478 9 C303 Ca 6 16h45-17h10 C306
13 Lê Quang Triệu 11124258 9 C302 Ca 6 16h45-17h10 C306
13 Nguyễn Anh Văn 11124525 9 C302 Ca 6 16h45-17h10 C306
13 nguyễn ngọc thành 11123514 9 C302,C303,C304,C305. Ca 6 16h45-17h10 C306
13 Synphandone Xayyasane 11125125 9 C302, C303, C304, C305 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Cầm Thị Thuận 11124804 11 c305 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 hoàng phương linh xuân 11124641 11 c305 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Hoàng Văn Hòa 11121492 11 302 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Lê Nhật Linh 11122229 11 C302,C303,C304,C305 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Lim Kimleang 11125109 11 C302, C303, C304, C305 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Linh Thị Tô Quế 11123270 11 C302, C303, C304, C305, C306 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Nguyễn Thị Gấm 11120950 11 C302 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Nông Thị Hường 11121921 11 C302,C303,C304,C305 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Phan Thị Như 11122972 11 C303 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Phan Thị Thảo Linh 11122241 11 C302 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Tô Mỹ Linh 11124877 11 c302 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Trương Thị Thanh Dung 11120638 11 C302 Ca 6 16h45-17h10 C306
14 Vi Thị Huyền 11124792 11 c303 Ca 6 16h45-17h10 C306
16 Đinh Thị Phương 11123154 10 C304 Ca 6 16h45-17h10 C306
17 Đỗ Thị Hoa 11121457 8 C303 Ca 6 16h45-17h10 C306
17 Lê Đình Giáp 11121010 8 C302 Ca 6 16h45-17h10 C306
17 Nguyễn Hoài Thương 11123923 8 C305 Ca 6 16h45-17h10 C306
17 Nguyễn Ngọc Diệp 11120597 8 C302 Ca 6 16h45-17h10 C306
17 Nguyễn Thị Hiên 11121322 8 C303 Ca 6 16h45-17h10 C306
17 NGUYỄN VĂN LINH 11122324 8 c304 Ca 6 16h45-17h10 C306
18 Nguyễn Quốc Cường 11120565 7 C301 Ca 6 16h45-17h10 C306
19 Lê Thu Hà 11121081 8 C301 Ca 6 16h45-17h10 C306
19 Trần Thị Vân Anh CQ530290 8 C301 Ca 6 16h45-17h10 C306
20 Lê Mạnh Tuân 11124369 10 C305 Ca 6 16h45-17h10 C306
23 Hồ Thị Mai 11122469 1 C304 Ca 6 16h45-17h10 C306
25 Nguyễn Thanh Đức 11120924 6 C301 Ca 6 16h45-17h10 C306
25 nguyễn thị kim chinh 11120497 6 c301 Ca 6 16h45-17h10 C306
25 Nguyễn Thị Linh 11122252 6 C303 Ca 6 16h45-17h10 C306
25 Phí Minh Toản 11124015 6 C301 Ca 6 16h45-17h10 C306
27 Đỗ Thị Hương Giang 11120966 6 C302 Ca 6 16h45-17h10 C306
27 Ngô Thu Hằng CQ531197 6 C305 Ca 6 16h45-17h10 C306
27 Nguyễn Duy Hưng 11121788 6 C303 Ca 6 16h45-17h10 C306
27 Nguyễn Thị Nhung 11122954 6 C304 Ca 6 16h45-17h10 C305
27 Nguyễn Thị Thanh Hường 11121908 6 C302, C303, C304, C305 Ca 6 16h45-17h10 C305
27 nguyễn thùy dương 11120782 6 C302 Ca 6 16h45-17h10 C305
27 Phạm Thị Lan Hương 11121825 6 C302,C303,C304,C305 Ca 6 16h45-17h10 C305
27 Trần Thị Huyền 11121759 6 c303 Ca 6 16h45-17h10 C305
27 Trần Thị Huyền Trang 11124067 6 C305 Ca 6 16h45-17h10 C305
28 Bùi Thị Trâm 11124247 11 C306 Ca 6 16h45-17h10 C305
28 Nguyễn Hương Linh 11122148 11 C306 Ca 6 16h45-17h10 C305
28 Vũ Việt Hoàng 11121556 11 C306 Ca 6 16h45-17h10 C305
29 Đinh Thị Huyền 11121740 10 C306 Ca 6 16h45-17h10 C305
29 Nguyễn Thị Thanh Nga 11122675 10 C306 Ca 6 16h45-17h10 C305
30 Thái Hương Liên 11122093 2 C303 Ca 6 16h45-17h10 C305
32 Phùng Đức Dũng 11120675 2 C301 Ca 6 16h45-17h10 C305
37 chu thị linh 11122245 3 c304 Ca 6 16h45-17h10 C305
37 Lê Văn Đức 11120939 3 c305 Ca 6 16h45-17h10 C305
37 Lý Thị Thùy Dương 11120788 3 C302 Ca 6 16h45-17h10 C305
40 dương thị mỹ lệ 11122085 4 c306 Ca 6 16h45-17h10 C305
43 Nguyễn Chí Thanh 11123462 5 C306 Ca 6 16h45-17h10 C305
44 Nguyễn Minh Nhật 11122893 2 C306 Ca 6 16h45-17h10 C305
45 Lê Thị Thu 11123775 4 C301 Ca 6 16h45-17h10 C305
45 Lê Thu Hiền 11121356 4 C301 Ca 6 16h45-17h10 C305

 

Chú ý: Các sinh viên đã đăng ký chuyển ca tức là đồng ý không tham gia ca kiểm tra trong ngày Thứ Bảy.

Danh sách gồm 75 sinh viên.

Các sinh viên chuyển ca sẽ kiểm tra vào ca 6 ngày Chủ Nhật 27/4 (theo danh sách).