Kiểm tra KTL – 17/4/2012

(Thứ ba, 17 Tháng 4 2012 00:55)

 
LỊCH KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG CÁC LỚP TÍN CHỈ

NGÀY THỨ NĂM  03 / 05 / 2012Phải có THẺ SINH VIÊN, nhớ đúng số thứ tự trong dánh sách lớp để vào đúng phòng
CÓ THỂ dùng laptop
KHÔNG sử dụng tài liệu giấy
NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG – Nếu vi phạm sẽ nhận 0 điểm

Các thầy cô vui lòng vào điểm 10% tại phòng máy kiểm tra, không lấy danh sách về, vì thi vào 7/5

 
 
CA SÁNG
 
(Ca)
Giờ : phút
Lớp KTL GV SV C301
(70 m)
C302
(40 m)
C303
(40 m)
C304
(40 m)
C305
(40 m)
C306
(65 m)
(1)
7:30-8:00
KTL 09 C.Trang 70 1-70          
  KTL 07 C.Tâm 70   1-35 36-70      
  KTL 08 T.Đức 72       1-35 36-72  
  KTL 06 C.Trang 60           1-60
(2)
8:10 – 8:40
KTL 12 C.Nga 138 1-70 71-105 106-138      
  KTL 14 T.Mạnh 134       1-35 36-70 71-134
 (3)
8:45 – 9:15
KTL 15 T.Văn 135 1-70 71-100 101-135      
  KTL 16 T.Văn 137       1-35 36-70 71-137
(4)
9:20 – 9:50
KTL17 T.Ninh 135 1-70 71-100 101-135      
  KTL 19 T.Dương 134       1-35 36-70 71-134
 (5)
9: 55-10:25
KTL 23 C.Tâm 136 1-70 71-100 101-136      
  KTL 24 C.Tâm 134       1-35 36-70 71-134
(6)
10:30-11:00
KTL 21 T.Mạnh 71 1-71          
  KTL 18 T.Đức 60   1-30 31-60      
  KTL 13 T.Phi 75       1-37 38-75  
  KTL 11 T.Mạnh 41           1-41
(7)
11:10-11:35
KTL 22 C.Huyền 70 1-70          
  KTL 26 T.Hưng 72   1-35 36-72      
  KTL 27 T.Hoàng 71       1-35 36-71  
  KTL 25 C.Huyền 67           1-67
 

CA CHIỀU

 

(Ca)
Giờ : phút
Lớp KTL GV SV C301
(70 m)
C302
(40 m)

Bài viết liên quan