gacor138

https://www.betgratis.xn--6frz82g/

infini88

situs info judi betgratis Hari Ini

https://www.chat303.com/

bosswin

idnslot

slot online

https://www.the2tomorrows.org/

https://beacons.ai/slortp138

https://nirwana4d.web.fc2.com/

https://kayamendadak88.web.fc2.com/

https://goldenbet88.web.fc2.com/

Hoki188

https://wp.launchpass.com/wp-content/

slot online

slot online

situs slot gacor

slot demo

slot demo

bola88

slot demo

slot demo

slot demo

slot demo

slot demo

https://situshoki188.web.fc2.com/

https://situshoki188.web.fc2.com/

slot demo

https://www.free-cuny.org/

slot demo

https://www.ibbycompostela2010.org/

https://slotcuan138.web.fc2.com/

https://www.maldacollege.ac.in/tender/

https://linkgoldenbet88.web.fc2.com/

slot online

http://cas.or.th/cas/wp-content/uploads/

slot demo

slot demo

slot online

https://www.rtpslotdemo.id/

https://backups.focusgroup.co.uk/

slot

slot

slot

https://kkaisar88.web.fc2.com/ https://ttambang88.web.fc2.com/ https://tajir77.web.fc2.com/ https://sshiro88.web.fc2.com/ https://slottambang88.web.fc2.com/ https://naga88.web.fc2.com/ https://rtphoki188.web.fc2.com/ https://slotnaga128.web.fc2.com/ https://linkcuan138.web.fc2.com/ https://slotkaisar88.web.fc2.com/ https://magic.ly/slotkaisar88 https://slotstar77.web.fc2.com/ https://potofu.me/linkstar77 https://potofu.me/slotistana77 https://potofu.me/slotagen777 https://potofu.me/slothoki188 https://potofu.me/linknaga88 https://potofu.me/slotcuan138 https://potofu.me/slottambang88 https://potofu.me/linkslot500 https://potofu.me/slotkaisar88 https://potofu.me/slotbig77 https://potofu.me/idwin77 https://potofu.me/linkslot77 https://potofu.me/asli77https://beacons.ai/asiahoki/ https://heylink.me/asiahoki/ asiahoki slot deposit pulsa pragmatic777 slot pulsa

https://slotonline777.id/

slot deposit pulsa

https://beacons.ai/pulsa10000 https://beacons.ai/sabungsv388 https://beacons.ai/infortpslotgacor https://linkreceh138.web.fc2.com/ https://beacons.ai/slotcuan138

https://bbos88.web.fc2.com/ https://lluck88.web.fc2.com/ https://bbigwin138.web.fc2.com/

Naga889 Cuan138 jackpot138 https://panenslot88.com/ https://idnslotidn.web.fc2.com/ https://linkdolar138.web.fc2.com/ https://kaisar888sloto.web.fc2.com/ https://slotkaisar888.web.fc2.com/ https://cocol888.web.fc2.com/ https://www.re-quest.net/ https://demopragmatic.id/ https://www.tamilspider.com/

https://slotshoki188.web.fc2.com/ https://slotsnaga88.web.fc2.com/ https://angkasa138.web.fc2.com/ https://naga128.web.fc2.com/

Kiểm tra KTL – 19/5/2010

(Thứ hai, 10 Tháng 5 2010 00:00)

LỊCH KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG

NGÀY THỨ TƯ  19  / 05  / 2010 – TẠI PHÒNG MÁY TẦNG 3 NHÀ C

Phải mang THẺ SINH VIÊN. Vào phòng theo số thứ tự trong danh sách lớp

 

Buổi (Ca)Giờ:phút LớpKTL Số lượng Giảng viên C30170 máy C30235 máy C30335 máy C30435 máy C30535 máy C30670 máy
SÁNG (1)7:45 – 8:10 11 131 T.Văn 61 – 131 31 – 60 1 – 30      
12 128 T.Hưng       1 – 30 31 – 60 61 – 128
(2)8:20 – 8:45 14 129 T.Văn 61 – 129 31 – 60 1 – 30      
15 121 T.Nguyên       1 – 30 31 – 60 61 – 121
(3)8:55 – 9:20 16 122 T.Hưng 61 – 122 31 – 60 1 – 30      
18 125 T.Phi       1 – 30 31 – 60 61 – 125
(4)9:30 – 9:55 33 131 T.Dương 61 – 131 31 – 60 1 – 30      
41 132 C.Minh       1 – 30 31 – 60 61 – 132
(5)10:05 – 10:30 43 142* T.Hoàng 61 – 142 31 – 60 1 – 30      
48 132 C.Tâm       1 – 30 31 – 60 61 – 132
(6)10:40 – 11:05 51 126 T.Hải 61 – 126 31 – 60 1 – 30      
52 132 T.Văn       1 – 30 31 – 60 61 – 132
                     
CHIỀU (7)13:30 – 13:55 2 60 T.Ninh 1 – 60          
37 91 T.Thế   1 – 30 31 – 60 61 – 91    
32 95* T.Hải         1 – 40 41 – 114
(8)14:05 – 14:30 56 113 C.Ngọc 1 – 70 71 – 113        
46 155 C.Phương     1 – 30 31 – 60 61 – 90 91 – 155
(9)14:40 – 15:05 20 66 T.Hưng 1 – 66          
30 62 Đổi sang sau ca 12, tại C306            
34 63 T.Dương       1 – 30 31 – 63  
35 62 T.Hoàng           1 – 62
(10)15:15 – 15:40 36 60 C.Tâm 1 – 60          
38 60 T.Mạnh   1 – 30 31 – 60      
39 60 T.Ninh       1 – 30 31 – 60  
40 60 C.Huyền           1 – 60
(11)15:50 – 16:15 45 66 T.Ninh 1 – 66          
50 62 T.Mạnh   1 – 30 31 – 62      
54 60 C.Huyền       1 – 30 31 – 60  
57 63 C.Huyền           1 – 63
(12)16:25 – 16:50 60 64 T.Thế 1 – 64          
61 65 T.Dương   1 – 30 31 – 65      
62 62 T.Chững       1 – 30 31 – 62  
63 68 T.Ninh           1 – 68
          C301 C302 C303 C304 C305 C306

LBL_NEWERNAMEgacor138

https://www.betgratis.xn--6frz82g/

infini88

situs info judi betgratis Hari Ini

https://www.chat303.com/

bosswin

idnslot

slot online

https://www.the2tomorrows.org/

https://beacons.ai/slortp138

https://nirwana4d.web.fc2.com/

https://kayamendadak88.web.fc2.com/

https://goldenbet88.web.fc2.com/

Hoki188

https://wp.launchpass.com/wp-content/

slot online

slot online

situs slot gacor

slot demo

slot demo

bola88

slot demo

slot demo

slot demo

slot demo

slot demo

https://situshoki188.web.fc2.com/

https://situshoki188.web.fc2.com/

slot demo

https://www.free-cuny.org/

slot demo

https://www.ibbycompostela2010.org/

https://slotcuan138.web.fc2.com/

https://www.maldacollege.ac.in/tender/

https://linkgoldenbet88.web.fc2.com/

slot online

http://cas.or.th/cas/wp-content/uploads/

slot demo

slot demo

slot online

https://www.rtpslotdemo.id/

https://backups.focusgroup.co.uk/

slot

slot

slot

https://kkaisar88.web.fc2.com/ https://ttambang88.web.fc2.com/ https://tajir77.web.fc2.com/ https://sshiro88.web.fc2.com/ https://slottambang88.web.fc2.com/ https://naga88.web.fc2.com/ https://rtphoki188.web.fc2.com/ https://slotnaga128.web.fc2.com/ https://linkcuan138.web.fc2.com/ https://slotkaisar88.web.fc2.com/ https://magic.ly/slotkaisar88 https://slotstar77.web.fc2.com/ https://potofu.me/linkstar77 https://potofu.me/slotistana77 https://potofu.me/slotagen777 https://potofu.me/slothoki188 https://potofu.me/linknaga88 https://potofu.me/slotcuan138 https://potofu.me/slottambang88 https://potofu.me/linkslot500 https://potofu.me/slotkaisar88 https://potofu.me/slotbig77 https://potofu.me/idwin77 https://potofu.me/linkslot77 https://potofu.me/asli77https://beacons.ai/asiahoki/ https://heylink.me/asiahoki/ asiahoki slot deposit pulsa pragmatic777 slot pulsa

https://slotonline777.id/

slot deposit pulsa

https://beacons.ai/pulsa10000 https://beacons.ai/sabungsv388 https://beacons.ai/infortpslotgacor https://linkreceh138.web.fc2.com/ https://beacons.ai/slotcuan138

https://bbos88.web.fc2.com/ https://lluck88.web.fc2.com/ https://bbigwin138.web.fc2.com/

Naga889 Cuan138 jackpot138 https://panenslot88.com/ https://idnslotidn.web.fc2.com/ https://linkdolar138.web.fc2.com/ https://kaisar888sloto.web.fc2.com/ https://slotkaisar888.web.fc2.com/ https://cocol888.web.fc2.com/ https://www.re-quest.net/ https://demopragmatic.id/ https://www.tamilspider.com/

https://slotshoki188.web.fc2.com/ https://slotsnaga88.web.fc2.com/ https://angkasa138.web.fc2.com/ https://naga128.web.fc2.com/