Kiểm tra KTL – 2/11/2014

Kiểm tra Kinh tế lượng SÁNG ngày 2/11/2014

Yêu cầu với sinh viên:

Mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh
Được phép sử dụng Laptop với phần mềm EVIEWS (từ version 4 trở lên). Máy tính tại giảng đường là EVIEWS 4
Không được sử dụng tài liệu liên quan đến môn học. Trên màn hình máy Laptop và máy tính chỉ có duy nhất phần mềm EVIEWS
Thời gian làm bài mỗi ca của sinh viên là 25 phút
Đối chiếu số thứ tự trong danh sách và bảng dưới đây. Chính: danh sách lớp chính; Ghép: danh sách lớp ghép
Lưu ý: việc kiểm tra tập trung chỉ thực hiện vào sáng ngày 2/11/2014. Final Thoughts on cbd oil for sjogrens USA Syndrome. Các bạn sinh viên vắng mặt sẽ không được kiểm tra lại
Cấm mang điện thoại di động vào cho ngồi làm bài

Lịch phân ca kiểm tra KINH TẾ LƯỢNG

CHỦ NHẬT 2/11/2014  –   SÁNG

Ca)Giờ : phút Lớp KTL C301 C302 C303 C306
(60 m) (30 m) (30 m) (60 m)
(1) 8:00 – 8:30 KTL 1_3 (Cô Trang) 1-52      
KTL 1_6 (Cô Ngọc)   1-34    
KTL 6.1 (Cô Liên)     1-34  
KTL 1_4 (Cô Nga)       1-48
(2) 8:40 – 9:10 KTL (NH) Cô Phương 1-53      
KTL (Đ.tư) Cô Ngọc   1-30 31-54  
KTL (Kiểm Toán) Cô Thúy       1-56
(3) 9:20 – 9:50 KTL (QTDN) (Cô Trang) 1-39      
KTL 4.1 (Cô Bùi Thủy)   1-30 31-48  
KTL 3.1 (thầy Đức)       1-52
(4) 10:00 – 10:30 KTL (KDQT) (thầy Đức)   1-36    
Sinh viên ghép các lớp CLC     1-16  

 

Nội dung kiểm tra:
Bao gồm các kiến thức lý thuyết và thực hành từ chương 1 đến chương 5 của môn học KINH TẾ LƯỢNG

Nhập số liệu chính xác
Tạo các biến giả thích hợp
Sử dụng phần mềm tính các thống kê mô tả của 1 biến số và hệ số tương quan, hiệp phương sai của 2 biến
Ước lượng mô hình hồi quy đơn
Ước lượng mô hình hồi quy bội
Dựa trên kết quả ước lượng thực hiện các phân tích hồi quy theo yêu cầu: kiểm định 1 hệ số, 2 hệ số, thêm (bớt) biến số, dự báo cho biến phụ thuộc, …
Thực hiện các kiểm định chuẩn đoán khuyết tật của mô hình
Đổi dạng mô hình theo yêu cầu: mục đích thay đổi mô hình và so sánh với kết quả mô hình trước đó

Phân công giáo viên trông kiểm tra:

T. Hoàng, T.Dương, C.Trang, C.Nga, C.Ngọc, C.Thúy, C.Phương, T.Đức, C.Bùi Thủy, T.Thành.
Phụ trách: T.Dương.