Kiểm tra KTL – 22/11/2012

(Thứ năm, 08 Tháng 11 2012 12:49)

 
LỊCH KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG CÁC LỚP TÍN CHỈ

NGÀY THỨ NĂM  22 / 11 / 2012Phải có THẺ SINH VIÊN, nhớ đúng số thứ tự trong dánh sách lớp để vào đúng phòng
KHÔNG sử dụng tài liệu giấy
NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG – Nếu vi phạm sẽ nhận 0 điểm

Các thầy cô vui lòng vào điểm 10% vào Danh sách tại Ngăn kéo Bộ môn. Vui lòng không cầm về nhà.

 
CA SÁNG

 
 
(Ca)
Giờ : phút
Lớp KTL GV SV thực / DS C301
(70 m)
C302
(40 m)
C303
(40 m)
C304
(40 m)
C305
(40 m)
C306
(70 m)
(1)
7:30-8:00
KTL 04 C.Ngọc 64 / 67 1-67          
  KTL 06 C.Nga 68 / 81   1-40 41-81      
  KTL 07 T.Dương 65 / 69       1-35 36-69  
  KTL 08 C.Nga 65 / 65           1-65
(2)
8:10 – 8:40
KTL 09 C.Liên 64 / 70 1-70          
  KTL 10 C.Trang 64 / 74   1-36 37-74      
  KTL 11 C.Trang 66 / 77       1-39 40-77  
  KTL 12 T.Hoàng 65 / 71           1-71
 (3)
8:50 – 9:20
KTL 13 C.Trang 64 / 76 1-76          
  KTL 14 T.Dương 65 / 76   1-35 36-76      
  KTL 15 T.Dương 67 / 69       1-35 36-69  
  KTL 16 C.Nga 66 / 76           1-76
(4)
9:30 – 10:00
KTL 17 T.Hoàng 67 / 84 1-84          
  KTL 22 C.Ngọc 76 / 91           1-91

Trông kiểm tra: Tú, Ngọc, Nga, Long, Trung, Liên, Thành, Trang, Tâm, Hải
Chấm: Nga, Trang, Thêu, Liên, Nhật, Mạnh, Tâm, Thành,