Kiểm tra KTL – 26,27/4/2014

KIỂM TRA MÔN KINH TẾ LƯỢNGHK2 năm học 2013 – 2014

SINH VIÊN ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG LAPTOP VÌ PHÒNG MÁY CÓ THỂ HẠN CHẾ.

Mang thẻ sinh viên. Ảnh thẻ quá mờ thì phải mang CMND để đối chiếu. Không giải quyết các trường hợp không có giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh.

Đối chiếu số thứ tự trong danh sách và bảng dưới đây. Chính: danh sách lớp chính; Ghép: danh sách lớp ghép.

Các trường hợp kiểm tra Thứ Bảy do trùng lịch chắc chắn muốn chuyển sang Chiều Chủ Nhật thì điền vào BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ NÀY (NHẤN VÀO ĐÂY).

Quản lý Thứ Bảy: Thầy Dương; Chủ nhật: Thầy HưngTrông kiểm tra: Dương, Hưng, Mạnh, Nhật, Long, Thành, Huyền, Tú, Phương, Trang, Liên, Thắm,…
Cụ thể trao đối với quản lý ca.

Thứ Hai 28/4: Toàn thể giảng viên bộ môn TKT, TTC chấm kiểm tra lại Văn phòng khoa.

  Sáng T7 Chiều T7 Sáng CN Sáng T2 Chiều T2 Sáng T3 Chiều T3 Sáng CN
Dương C C C C C C C C
Hưng C C C         C
Mạnh C C   C     C  
Long       C C C    
Nhật C C            
Thành C C     C C C  
Hoàng                
Tâm         C   C  
Huyền C C   C C   C  
Phương         C      
Thắm C C C C   C C  
Ngọc C C C       C C
C C C C C C   C
Trang TKT C C C     C C C
Trang TTC         C   C  
Thúy                
Liên   C C          
Đức             C  
Hải               C
Lâm     C          
B.Thủy     C          
                 

 

THỨ BẢY 26/4 – CA SÁNG

(Ca)
Giờ : phút
Lớp KTL C301
(70 m)
C302
(40 m)
C303
(40 m)
C304
(40 m)
C305
(40 m)
C306
(70 m)
(1)
7:30-8:00
34: Chính + Ghép
(T.Ninh)
1-58          
  23: Chính + Ghép
(C.Tâm)
  1-30 31-60 61-90 91-124  
  41: Chính + Ghép
(C.Thủy)
          1-43
(2)
8:10-8:40
32: Chính + Ghép
(C.Thắm)
1-60          
  30: Chính + Ghép
(T.Hưng)
  1-30 31-60 61-90 91-125  
  44: Chính + Ghép
(T.Mạnh)
          1-40
(3)
8:50 – 9:20
24: Chính + Ghép
(C.Thúy)
1-61          
  37: Chính + Ghép
(C.Liên)
  1-30 31-60 61-90 91-129  
  7:Ghép +11:Ghép           1-40
(4)
9:30 – 10:00
45: Chính + Ghép
(C.Ngọc)
1-60          
  7: Chính
(C.Ngọc)
  1-30 31-60 61-90 91-119  
  40: Chính + Ghép
(T.Dương)
          1-55
(5)
10:10 – 10:40
             
  11: Chính
(T.Đức)
  1-30 31-60 61-90 91-120  
  43: Chính + Ghép
(T.Mạnh)
          1-56
(6)
10:50 – 11:20
25: Chính
(T.Nhật)
1-70          
  27: Chính + Ghép
(C.Ngọc)
  1-30 31-60 61-90 91-131  
  25: Chính + Ghép
(T.Nhật)
          71-128

 

THỨ BẢY – CA CHIỀU

(Ca)
Giờ : phút
Lớp KTL C301
(70 m)
C302
(40 m)
C303
(40 m)
C304
(40 m)
C305
(40 m)
C306
(70 m)
(7)
13:30 – 14:00
18: Chính + Ghép
(T.Ninh)
1-59          
  4: Chính + Ghép
(C.Thủy)
  1-30 31-60 61-90 91-124  
  17 Ghép+13Ghép           1-40
(8)
14:10 – 14:40
19: Chính + Ghép
(C.Tú)
1-57          
  17 Chính
(T.Hoàng)
  1-30 31-60 61-90 91-120  
  20Ghép +14Ghép           1-39
(9)
14:50 – 15:20
38: Chính + Ghép
(C.Huyền)
1-57          
  13 Chính
(C.Huyền)
  1-30 31-60 61-90 91-119  
               
(10)
15:30 – 16:00
36: Chính + Ghép
(T.Dương)
1-56          
  20 Chính
(C.Tâm)
  1-30 31-60 61-90 91-120  
  29: Chính + Ghép
(C.Huyền)
          1-55
(11)
16:10 – 16:40
26: Chính + Ghép 1-56          
  14 Chính
(C.Thắm)
  1-30 31-60 61-90 91-115  
  28: Chính + Ghép           1-56

 

CHỦ NHẬT 27/4 – CA CHIỀU

 

(Ca)
Giờ : phút
Lớp KTL C301
(70 m)
C302
(40 m)
C303
(40 m)
C304
(40 m)
C305
(40 m)
C306
(70 m)
(1)
13:30 – 14:00
31: Chính + Ghép
(T.Hưng)
1-55          
  2: Chính + Ghép
(T.Nhật)
  1-30 31-60 61-90 91-127  
  1 Chính + Ghép
(T.Hưng)
          1-45
(2)
14:10 – 14:40
5 Chính
(T.Hoàng)
1-70          
  3: Chính + Ghép
(T.Thế)
  1-30 31-60 61-90 91-131  
  5 Chính
(T.Hoàng)
          71-122
(3)
14:50 – 15:20
6 Chính
(T.Dương)
1-70          
  39: Chính + Ghép
(T.Dương)
  1-30 31-60 61-90 91-131  
  6 Chính
(T.Dương)
          71-120
(4)
15:30 – 16:00
12 Chính
(C.Thu Trang)
1-70          
  8: Chính + Ghép
(T.Hải)
  1-30 31-60 61-90 91-131  
  12 Chính
(C.Thu Trang)
          71-120
(5)
16:10 – 16:40
5Ghép+ 6Ghép+12Ghép 1-34          
  9 Chính
(T.Ninh)
  1-30 31-60 61-90 91-120  
  9Ghép+Dự trữ           1-16

 

Lưu ý: Một số ca chiều chủ nhật, các phòng C305, C306 có thể bị thiếu chỗ, đề nghị giáo viên trông kiểm tra chủ động liên hệ với các phòng bên cạnh để điều chỉnh.