Kiểm tra KTL – 30/11/2008

LỊCH KIỂM TRA THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 – 2009
NGÀY 30 / 11 / 2008
Các lớp Kinh tế lượng L1 đến L8
YÊU CẦU: TẤT CẢ CÁC SINH VIÊN PHẢI MANG THẺ SINH VIÊN
Tùy theo số thứ tự của mình trong danh sách lớp để vào các phòng tương ứng
Ca Thời gian Lớp Số lượng
Sinh viên
Phòng
C101
Phòng
C106
Phòng
C201
Phòng
C206
Ghi chú
1 8:00 – 8:30 L1 90 1 – 40 41 – 90      
L2 90     1 – 40 41 – 90  
2 8:35 – 9:05 L3 90 1 – 40 41 – 90      
L4 90     1 – 40 41 – 90  
3 9:10 – 9:40 L5 90 1 – 40 41 – 90      
L6 90     1 – 40 41 – 90  
4 9:45 – 10:15 L7 90 1 – 40 41 – 90      
L8 90     1 – 40 41 – 90  
Mọi thắc mắc xin gọi về Văn phòng khoa Toán kinh tế