Kiểm tra KTL – 4/12/2011

(Thứ hai, 10 Tháng 10 2011 12:55)

 
LỊCH KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG CÁC LỚP TÍN CHỈ
Học kì 1 năm học 2010 – 2011
NGÀY CHỦ NHẬT 04 / 12 / 2011

Yêu cầu với sinh viên: Phải có THẺ SINH VIÊN, nhớ đúng số thứ tự trong dánh sách lớp để vào đúng phòng
KHÔNG sử dụng tài liệu

 

Số sinh viên thực ít hơn trong danh sách – vì có đối tượng thi nâng điểm
Các thầy cô vào điểm 10% tại văn phòng khoa, không lấy danh sách về

CA SÁNG

Lớp KTLtách kì hè (Cô Thêu) có 110 SV tổng số trên 2 danh sách:
Phòng C201, ca 2 : lớp 1 (danh sách 132, kiểm tra 76)
Ca 3 (danh sách 68 kiểm tra 41)

 

(Ca)
Giờ : phút
Lớp KTL GV Số SV
thực tế
C301
(80 máy)
C302
(45 máy)
C303
(45 máy)
C304
(45 máy)
C305
(45 máy)
C306
(65 máy)
(1)
7:30 – 8:00
KTL 04 T.Ninh 69 1-69          
  KTL 01 T.Dương 75   1-40 41-79      
  KTL 02 C.Tâm 75       1-40 41-76  
  KTL 03 T.Ninh 67         61-70 1-60
(2)
8:10 – 8:40
KTL 15 C.Trang 64 1-67          
  KTL 05 T.Hải 76   1-40 41-79      
  KTL 06 T.Dương 75       1-40 41-78  
  KTL 20 T.Dương 58           1-58
(3)
8:45 – 9:15
KTL 10 C.Trang 72 1-73          
  KTL 08 T.Văn 74   1-40 41-77      
  KTL 09 T.Văn 75       1-40 41-76  
  KTL 14 T.Đức 43           1-48
(4)
9:20 – 9:50
KTL 13 T.Dương 69 1-69          
  KTL 11 T.Dương 76   1-40 41-80      
  KTL 12 T.Hòa 76       1-40 41-76  
  KTL 21 C.Huyền 62           1-68
(5)
9: 55 – 10:25
KTL 18.1 T.Hòa 69 1-69          
  KTL 18.2 T.Hòa 78   1-40 41-78      
  KTL 19.1 C.Phương 75       1-40 41-76  
  KTL 19.2 C.Phương 65           1-65
(6)
10:30 – 11:00
KTL 16 C.Nga 64 1-64          
  KTL 17 C.Nga 45  

Bài viết liên quan