Kiểm tra KTL – 9/12/2010

(Thứ ba, 30 Tháng 11 2010 14:04)

Theo yêu cầu của môn học, học phần Kinh tế lượng cho sinh viên hệ chính quy, nội dung kiểm tra học phần sẽ thực hiện trên máy tính.
Bộ môn Toán kinh tế xin thông báo lịch kiểm tra chính thức để giáo viên và sinh viên được biết.

  • Thời gian kiểm tra: chiều thứ 5 (9/12), thời gian từ 13h30-17h,  chia thành các ca kiểm tra.
  • Địa điểm kiểm tra: các phòng máy tầng 3 – giảng đường C.
  • Yêu cầu sinh viên các lớp nhớ chính xác số thứ tự của mình trong danh sách lớp để biết phòng kiểm tra được phân.
  • Khi đi kiểm tra yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên (bắt buộc)

 

(Ca)
Giờ : phút
Lớp Số SV C301
(80 máy)
C302
(45 máy)
C303
(45 máy)
C304
(45 máy)
C305
(45 máy)
C306
(60 máy)
(1)
13:30 – 14:00
KTL1 59 1-59          
  KTL3 61   1-33 34-61      
  KTL4 64       1-33 34-64  
  KTL5 60           1-60
(2)
14:10 – 14:40
KTL6 60 1-60          
  KTL7 60   1-33 34-60      
  KTL8 59       1-33 34-59  
  KTL9 61           1-61
(3)
14:50 – 15:20
KTL16 65 1-65          
  KTL2 25   1-25        
  KTL15 83     1-33 34-66 67-83  
  KTL13 60           1-60
(4)
15:30 – 16:00
KTL18 64 1-64          
  KTL19 90   1-33 34-66 67-90    
  KTL20 88         1-33 34-88
(5)
16:10 – 16:40
KTL24 85 1-85          
  KTL22 92   1-33 34-66 67-92    
  KTL21 91         1-33 34-91