Lễ Khai giảng và trao bằng Tiến sĩ năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (22/10/2022)

Sáng ngày 22/10/2022, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra Lễ Khai giảng và trao bằng Tiến sĩ cho 62 Tân Nghiên cứu sinh và 82 Tân Tiến sĩ đã bảo vệ thành công luận án trong năm 2022.

Chị tiết TẠI ĐÂY