Lễ Trao bằng Tốt nghiệp Khóa 56 – đợt 1 (20/4/2018)

Lễ Trao bằng Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đã được tổ chức tại Hội trường A2

Ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Một số hình ảnh

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_xbiC3kjtN8Kx0FCsggBQ3DgZSwxQcYq