Lễ trao bằng Tốt nghiệp khóa 39 tại Văn Miếu (năm 2001)

Chuyên ngành Toán kinh tế
(Chuyên ngành Tin học kinh tế tách khoa Tin học kinh tế)