Lễ trao bằng Tốt nghiệp khóa 54 – Đợt 1 (28/4/2016)

Lế trao bằng Tốt nghiệp đợt 1 năm 2916 được tổ chức tại Hội trường vào ngày 28/4/2016.

CHÚC MỪNG CÁC TÂN CỬ NHÂN NĂM 2016

Một số hình ảnh