Lịch phân giảng Bộ môn Toán kinh tế + Toán tài chính

Lịch phân giảng hai bộ môn Toán kinh tế + Toán tài chính được đưa trong Thông tin nội bộ, hoặc link TẠI ĐÂY.

Sau khi đã hoàn chỉnh sẽ đưa ra mục Lịch công việc.

Các thầy cô cần thay đổi gì xin vui lòng nhắn tin cho Hải.

Các lớp chưa phân công có thể sẽ bị hủy, và một số lớp Quản trị rủi ro.